Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you having pain? Play Button aing bee daw Khong? Anh bị đau không?
Play Button Where are you having pain? Play Button aing bee daw ah cho naaw? Anh bị đau ở chỗ nào?
Play Button Is the pain here? Play Button aing bee daw ah daay Khong? Anh bị đau ở đây không?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button kaay zee lam aing bot daw? Cái gì làm anh bớt đau?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button kaay zee lam aing daw neeyu hun? Cái gi làm anh đau nhiều hơn?
Play Button Did the pain start today? Play Button hom naay aing bat daw daw faay Khong? Hôm nay, anh bắt đầu đau phải không?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button aing bee daw may ngay zoy? Anh bị đau mấy ngày rồi?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button zeeyin tah so daw bang muk doh too mot den muee Diễn tả sự đau bằng mức độ từ một đến mười
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button muee lah bee daw neeyu nyat, mot lah Khong bee daw zee het Mười là bị đau nhiều nhất, một là không bị đau gì hết
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button dooh ah kak ngorn taay len deh chee kon so Đưa các ngón tay lên để chỉ con số
Play Button What is the main problem? Play Button van deh chin lah zee? Vấn đề chính là gì?
Play Button How long have you had the pain? Play Button aing bee daw baaw law zoy? Anh bị đau bao lâu rồi?
Play Button Show me where the pain started. Play Button chor toy sem cho bat daw daw Cho tôi xem chỗ bắt đầu đau
Play Button Does the pain go to the back? Play Button kun daw dor kor dee din lin Khong? Cơn đau đó có đi đến lưng không?
Play Button Does the pain go to the testicles? Play Button kun daw dor kor dee din hon zaay Khong? Cơn đau đó có đi đến hòn dái không?
Play Button Does this pain go to the groin? Play Button kun daw dor kor dee den voong hang Khong? Cơn đau đó có đi đến vùng háng không?
Play Button Is this a sharp pain? Play Button day lah kun daw boo ot faay Khong? Đây là cơn đau buốt phải không?
Play Button Is this a dull pain? Play Button day lah kun daw am ee faay Khong? Đây là cơn đau âm ỉ phải không?
Play Button Is this a cramping pain? Play Button day lah kun daw kwan faay Khong? Đây là cơn đau quặn phải không?
Play Button Is this a constant pain? Play Button day lah kun daw leeyin took faay Khong? Đây là cơn đau liên tục phải không?
Play Button Is this an intermittent pain? Play Button day lah daw toong kun faay Khong? Đây là đau từng cơn phải không?
Play Button Is this a mild pain? Play Button day lah kun daw ngeh faay Khong? Đây là cơn đau nhẹ phải không?
Play Button Is this a moderate pain? Play Button kun daw naay zam zan faay Khong? Cơn đau này giảm dần phải không?
Play Button Is this a severe pain? Play Button day lah kun daw zoo zoy faay Khong? Đây là cơn đau dữ dội phải không?
Play Button Is this the worst pain you ever had? Play Button day lah kun daw neeyu nyut mah aing toong bee faay Khong? Đây là cơn đau nhiều nhất mà anh từng bị phải không?
Play Button Is there anything that relieves the pain symptom? Play Button kaay zee lam zam chee yu choong daw? Cái gì làm giảm triệu chứng đau?
Play Button Is there anything that worsens the pain symptom? Play Button kaay zee lam chor chee yu choong daw tan tem? Cái gì làm cho triệu chứng đau tăng thêm?
Play Button Have you seen a doctor or anyone about this? Play Button aing kor dee bak see haay ay dor Kham veh deeyu naay chooh ah? Anh có đi bác sĩ hay ai đó khám về điều này chưa?
Play Button What medicines are you taking? Play Button aing dang oo ung too uk zee? Anh đang uống thuốc gì?
Play Button Are you experiencing fevers? Play Button aing kor bee sot Khong? Anh có bị sốt không?
Play Button Are you experiencing chills? Play Button aing kor bee un laing Khong? Anh có bị ớn lạnh không?
Play Button Are you experiencing nausea? Play Button aing kor bee boon non Khong? Anh có bị buồn nôn không?
Play Button Are you experiencing vomiting? Play Button aing kor bee oy Khong? Anh có bị ói không?
Play Button Are you experiencing diarrhea? Play Button aing kor bee teeyu chaay Khong? Anh có bị tiêu chảy không?
Play Button Are you experiencing loss of appetite? Play Button aing kor bee chan an Khong? Anh có bị chán ăn không?
Play Button Are you experiencing headaches? Play Button aing kor bee nuk daw Khong? Anh có bị nhức đầu không?
Play Button Are you experiencing visual disturbances? Play Button aing kor bee zoy lo an tee zak Khong? Anh có bị rối loạn thị giác không?
Play Button Are you experiencing numbness or tingling? Play Button aing kor bee teh haay bee kam zak kim cham Khong? Anh có bị tê hay bị cảm giác kim châm không?
Play Button Are you experiencing bleeding by mouth or rectum? Play Button aing kor bee chaay maw meeying haay ah zoo ut Khong? Anh có bị chảy máu miệng hay ở ruột không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page