Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button korn koo ah aing bee been Con của anh bị bịnh
Play Button Your child is hurt. Play Button korn koo ah aing bee daw Con của anh bị đau
Play Button We need to care for your child. Play Button choong toy kan cham sok korn koo ah aing Chúng tôi cần chăm sóc con của anh
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button aing kan deh choong toy zoo dooh ah bayr ah day Anh cần để chúng tôi giữ đứa bé ở đây
Play Button You may stay with your child. Play Button aing kor teh ah vuy korn koo ah aing Anh có thể ở với con của anh
Play Button Let us examine your child in private. Play Button deh choong toy Kham zeeying korn koo ah aing Để chúng tôi khám riêng con của anh
Play Button Your child will get better soon. Play Button korn koo ah aing sair maw Khoo eh laay Con của anh sẽ mau khỏe lại
Play Button This medicine will help your child. Play Button too ut naay sair zoop korn koo ah aing Thuốc này sẽ giúp con của anh
Play Button Did your child eat today? Play Button hom naay, korn koo ah aing kor an Khong? Hôm nay, con của anh có ăn không?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button hom kwa, korn koo ah aing kor an Khong? Hôm qua, con của anh có ăn không?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button hom naay, korn koo ah aing kor dee teeyu choo ah? Hôm nay, con của anh có đi tiểu chưa?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button hom naay, korn koo ah aing kor dee kaw choo ah? Hôm nay, con của anh có đi cầu chưa?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button hom kwa, korn koo ah aing kor dee kaw Khong? Hôm qua, con của anh có đi cầu không?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button korn koo ah aing kor bee teeyu chaay Khong? Con của anh có bị tiêu chảy không?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button korn koo ah aing kor bee oy Khong? Con của anh có bị ói không?
Play Button Your child looks healthy. Play Button korn koo ah aing jong Khoo eh Con của anh trông khỏe
Play Button Your child will be fine. Play Button korn koo ah aing sair Khoo eh Con của anh sẽ khỏe
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button korn koo ah aing sair bee been law Con của anh sẽ bị bịnh lâu
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button been naay sair law het, noong suk Khoo eh koo ah korn aing sair hoy fook ho an to an Bịnh này sẽ lâu hết, nhưng sức khỏe của con anh sẽ hồi phục hoàn toàn
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button kak vaay teeying dong ho chor dooh ah bayr an mot it Cách vài tiếng đồng hồ cho đứa bé ăn một ít
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button kak vaay teeying dong ho chor dooh ah bayr oo ung kaay naay Cách vài tiếng đồng hồ cho đứa bé uống cái này
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button kak boon teeying dong ho chor dooh ah bayr oo ung too uk naay Cách bốn tiếng đồng hồ cho đứa bé uống thuốc này
Play Button Allow your child to sleep. Play Button deh chor korn koo ah aing ngoo Để cho con của anh ngủ
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button aing kan moo neeyu noo korn koo ah aing Anh cần ngủ nhiều như con của anh
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button ngay maay, dem korn koo ah aing laay daay Ngày mai, đem con của anh lại đây
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button neh oo Khong kor zee hoy fook, ngay maay dem korn koo ah aing laay daay Nếu không có gì hồi phục, ngày mai đem con của anh lại đây
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button choong toy sair teeyip took teh yu zoy suk Khoo eh koo ah korn aing vuy aing Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của con anh với anh
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page