Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any chest pain or tightness? Play Button aing kor bee daw haay bee nget ah nguk Khong? Anh có bị đau hay bị nghẹt ở ngực không?
Play Button Are you having trouble trying to breathe? Play Button aing kor bee Khor tah Khong? Anh có bị khó thở không?
Play Button Do you have chest pain over your entire chest? Play Button aing kor bee daw kah voong nguk Khong? Anh có bị đau cả vùng ngực không?
Play Button Do you have pain from your chest into your arm? Play Button aing kor bee daw too voong nguk den kan taay Khong? Anh có bị đau từ vùng ngực đến cánh tay không?
Play Button Have you had this type of chest pain before? Play Button chew uk daay aing kor bee daw ngew uk noo vaay choo ah? Trước đây anh có bị đau ngực như vậy chưa?
Play Button Do you feel light-headed with the chest pain? Play Button aing kor kam taay huy bee nuk daw Khee daw voong nguk Khong? Anh có cảm thấy hơi bị nhức đầu khi đau vùng ngực không?
Play Button Do you sweat with the chest pain? Play Button aing kor bee zah mo hoy Khee daw voong nguk Khong? Anh có bị ra mồ hôi khi đau vùng ngực không?
Play Button This heart pill may give you a headache. Play Button veeyin too uk teem naay kor teh lam aing bee nuk daw Viên thuốc tim này có thể làm anh bị nhức đầu
Play Button This will go under your tongue. Play Button deh nor ah zuwee luwee koo ah aing Để nó ở dưới lưỡi của anh
Play Button Chew this and swallow it. Play Button nyaay vah noo ut kaay naay Nhai và nuốt cái này
Play Button Let us take care of you. Play Button deh choong toy cham suk chor aing Để chúng tôi chăm sóc cho anh
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page