Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Does this feel normal? Play Button kaay naay tay been too ung Khong? Cái này thấy bình thường không?
Play Button Do this. Play Button lam noo vaay Làm như vậy
Play Button Move your toes. Play Button ku don noong ngorn chan koo ah aing Cử động những ngón chân của anh
Play Button Do you have numbness or tingling? Play Button aing kor bee teh haay bee kam zak kim cham Khong? Anh có bị tê hay bị cảm giác kim châm không?
Play Button Where do you feel the numbness or tingling? Play Button aing bee teh haay bee kam zak kim cham ah daw? Anh bị tê hay bị cảm giác kim châm ở đâu?
Play Button Did the numbness or tingling start today? Play Button kam zak bee teh haay bee kim cham muy bat daw hom naay faay Khong? Cảm giác bị tê hay bị kim châm mới bắt đầu hôm nay phải không?
Play Button How many days have you have the numbness or tingling? Play Button aing bee teh haay bee kam zak kim cham may ngay zoy? Anh bị tê hay bị cảm giác kim châm mấy ngày rồi?
Play Button Do you feel weak? Play Button aing kam taay ee yu Khong? Anh cảm thấy yếu không?
Play Button Did the weakness start today? Play Button hom naay, aing bat daw kam taay ee yu faay Khong? Hôm nay, anh bắt đầu cảm thấy yếu phải không?
Play Button How many days have you had the weakness? Play Button aing kam taay ee yu may ngay zoy? Anh cảm thấy yếu mấy ngày rồi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page