Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Can I do anything to help you? Play Button toy kor teh lam zee deh zoop aing? Tôi có thể làm gì để giúp anh?
Play Button Come with me. Play Button dee vuy toy Đi với tôi
Play Button I will try not to hurt you. Play Button toy sair ko gang Khong lam aing daw Tôi sẽ cố gắng không làm anh đau
Play Button I am going to lift you. Play Button toy sair nung aing len Tôi sẽ nâng anh lên
Play Button I am going to put a needle in your arm to give you medication. Play Button toy sair teem chor aing mot mooy too uk ah kan taay Tôi sẽ tiêm cho anh một mũi thuốc ở cánh tay
Play Button I am sorry I hurt you. Play Button toy seen loy dah lam aing daw Tôi xin lỗi đã làm anh đau
Play Button I must adjust the tube in your chest. Play Button toy faay cheen kaay ong ah nguk koo ah aing Tôi phải chỉnh cái ống ở ngực của anh
Play Button I must change your dressings. Play Button toy faay taay bang chor aing Tôi phải thay băng cho anh
Play Button I must cut your hair. Play Button toy faay kat tuk koo ah aing Tôi phải cắt tóc của anh
Play Button I must give you a shave. Play Button toy faay kaaw zaw koo ah aing Tôi phải cạo râu của anh
Play Button I must give you a suppository into your rectum. Play Button toy faay nyet veeyin too ak dan naay vaaw haaw mon koo ah aing deh nor dee vaaw zoo uk Tôi phải nhét viên thuốc đạn này vào hậu môn của anh để nó đi vào ruột
Play Button I must give you an injection with a needle. Play Button toy faay teem chor aing mot mooy too uk Tôi phải tiêm cho anh một mũi thuốc
Play Button I must make your bed. Play Button toy faay chaay zoo ung chor aing Tôi phải trải giường cho anh
Play Button I must wash your hair. Play Button toy fay goy daw chor aing Tôi phải gội đầu cho anh
Play Button I will help you dress. Play Button toy sair zoop aing mak kwan aw Tôi sẽ giúp anh mặc quần áo
Play Button I will help you undress. Play Button toy sair zoop aing kaay kwan aw Tôi sẽ giúp anh cởi quần áo
Play Button Put the gown on. Play Button mak aw cho ang dor vaaw Mặc áo choàng đó vào
Play Button Put your arms around my shoulders. Play Button deh taay koo ah aing soong kwaing vaay toy Để tay của anh xung quanh vai tôi
Play Button This medicine will take the pain away. Play Button too uk naay sair lam aing het daw Thuốc này sẽ làm anh hết đau
Play Button This will help you feel better. Play Button nor sair zoop aing kam tay Khoo eh hun Nó sẽ giúp anh cảm thấy khỏe hơn
Play Button Would you like more? Play Button aing kor moon tem Khong? Anh có muốn thêm không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page