Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Be quiet. Play Button zoo eem lan Giữ im lặng
Play Button Come with me. Play Button dee vuy toy Đi với tôi
Play Button Describe it with gestures. Play Button zeeyin tah bang deeyu boh Diễn tả bằng điệu bộ
Play Button Do not get excited. Play Button doong non Đừng nóng
Play Button Do what I ask. Play Button lam noong zee toy ee yu kaw Làm những gì tôi yêu cầu
Play Button Do you mean "no"? Play Button aing noy "Khong" ngee eh zee? Anh nói "không" nghĩa gì?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button aing noy "vang" ngee eh zee? Anh nói "Vâng" nghĩa gì?
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button dooh ah kak ngorn taay len deh zeeyin tah kon so dor Đưa các ngón tay lên để diễn tả con số đó
Play Button I will get an interpreter. Play Button toy sair teem mot nguee feeyin zik Tôi sẽ tìm một người phiên dịch
Play Button Is this it? Play Button nor lah kaay naay faay Khong? Nó là cái này phải không?
Play Button No. Play Button Khong Không
Play Button Point to it. Play Button chee no zah Chỉ nó ra
Play Button Relax. Play Button bot kan tang Bớt căng thẳng
Play Button Show me. Play Button chor toy sem Cho tôi xem
Play Button Squeeze my hand once for "yes." Play Button nee yo taay toy mot kaay lah "vang" Nhéo tay tôi một cái là "vâng"
Play Button Squeeze my hand twice for "no." Play Button nee yo taay toy haay kaay lah "Khong" Nhéo tay tôi hai cái là "không"
Play Button Write your answer here. Play Button veeyit kaw jah laay koo ah aing zah daay Viết câu trả lời của anh ra đây
Play Button Yes. Play Button vang Vâng
Play Button I know first aid. Play Button toy beeyit kap ko Tôi biết cấp cứu
Play Button Don't move. Play Button doong koo dong Đừng cử động
Play Button We need to move you. Play Button choong toy kan zaay aing dee Chúng tôi cần dời anh đi
Play Button I need to clean your wounds. Play Button toy kan taay choong vet too ung koo ah aing Tôi cần tẩy trùng vết thương của anh
Play Button I am here to help you. Play Button toy ah daay deh zoop aing Tôi ở đây để giúp anh
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page