Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Everything will be done to make you feel better again. Play Button moy veeyik sair dew uk lam deh aing kam tay Khoo eh hun Mọi việc sẽ được làm để anh cảm thấy khỏe hơn
Play Button You are only slightly wounded. Play Button aing chee bee too ung neeya toy Anh chỉ bị thương nhẹ thôi
Play Button You will soon be up again. Play Button aing sair maw been fook Anh sẽ mau bình phục
Play Button Your condition is serious, but you will get better. Play Button tin jang koo ah aing zat jam jong, noong aing sair Khoo eh laay Tình trạng của anh rất trầm trọng, nhưng anh sẽ khỏe lại
Play Button You will get better if you let us take care of you. Play Button aing sair Khoo eh hun noo aing deh choong toy cham sok chor aing Anh sẽ khỏe hơn nếu anh để chúng tôi chăm sóc cho anh
Play Button You are seriously hurt. Play Button aing bee too ung zat nang Anh bị thương rất nặng
Play Button You are seriously ill. Play Button aing bee been zat nan Anh bị bịnh rất nặng
Play Button It will probably take a long time for you to get better. Play Button chak chan kon law aing muy Khoo eh laay Chắc chắn còn lâu anh mới khỏe lại
Play Button The surgery was successful. Play Button kah mo taing kon Ca mổ thành công
Play Button We were able to help you. Play Button choong toy dah zoop dew uk aing Chúng tôi đã giúp được anh
Play Button We had to remove this. Play Button choong toy faay bor kaay naay Chúng tôi phải bỏ cái này
Play Button We tried, but we could not save this. Play Button choong toy dah ko gang, noong choong toy Khong zoo dew uk kaay naay Chúng tôi đã cố gắng, nhưng chúng tôi không giữ được cái này
Play Button You were hurt very badly. Play Button aing dah bee too ung zat nan Anh đã bị thương rất nặng
Play Button You will be fine. Play Button aing sair Khoo eh Anh sẽ khỏe
Play Button You will need time to heal. Play Button aing sair kan tuy zan deh laing vet too ung Anh sẽ cần thời gian để lành vết thương
Play Button We will arrange for your transport back to your country. Play Button choong toy sair sap sep foo ung teeyin zee choo en deh aing veh new uk Chúng tôi sẽ sắp xếp phương tiện di chuyển để anh về nước
Play Button We will send you to another place. Play Button choong toy sair chuen aing den mot cho Khak Chúng tôi sẽ chuyển anh đến một chỗ khác
Play Button You need more care. Play Button aing kan dew uk cham suk neeyu hun Anh cần được chăm sóc nhiều hơn
Play Button You will return to your Unit when you are better. Play Button aing seh ah veh laay dun vee Khee aing Khoo eh hun Anh sẽ về lại đơn vị khi anh khỏe hơn
Play Button I will be back soon. Play Button toy seh ah sum jah laay Tôi sẽ sớm trở lại
Play Button I will check back later to see how you are doing. Play Button toy seh ah keem jah laay sem aing hoy fook zah saaw Tôi sẽ kiểm tra lại xem anh hồi phục ra sao
Play Button Return tomorrow so we can be sure you get better. Play Button jah laay daay ngay maay deh choong toy chak zan aing dah Khoo eh hun Trở lại đây ngày mai để chúng tôi chắc rằng anh đã khỏe hơn
Play Button Return in one week so we can be sure you get better. Play Button jah laay daay saaw mot twun deh choong toy chak zang aing dah Khoo eh hun Trở lại đây sau một tuần để chúng tôi chắc rằng anh đã khỏe hơn
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page