Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I need to give you some medicine. Play Button toy kan faay chor aing too uk Tôi cần phải cho anh thuốc
Play Button This medicine is for pain. Play Button too uk naay deh zam daw Thuốc này để giảm đau
Play Button This medicine will fight infection. Play Button too uk naay Khan seen Thuốc này kháng sinh
Play Button Avoid alcohol while taking medicine. Play Button Khong oo ung zoo Khee oo ung too uk naay Không uống rượu khi uống thuốc này
Play Button Take until finished. Play Button oo un cho den Khee het Uống cho đến khi hết
Play Button Take with food. Play Button an nor zoy muy oo ung too uk Ăn no rồi mới uống thuốc
Play Button Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal). Play Button oo ung too uk naay Khee baaw too jong (oo ung too uk mot teeyin don ho jew uk Khee an haay oo ung haay teeyin don ho saaw Khee an) Uống thuốc này khi bao tử trống (uống thuốc một tiếng đồng hồ trước khi ăn hay uống hai tiếng đồng hồ sau khi ăn)
Play Button Drink plenty of fluids. Play Button oo ung neeyu new uk Uống nhiều nước
Play Button Avoid taking at the same time as dairy products. Play Button jaing oo ung too uk naay koon look vuy sooh ah, buh haay for mat Tránh uống thuốc này cùng lúc với sữa, bơ hay phô mát
Play Button This medicine may change the color of urine or stool. Play Button too uk naay kor teh lam doy maw new uk teeyu haay fun Thuốc này có thể làm đổi màu nước tiểu hay phân
Play Button Avoid sunlight. Play Button jaing aing sang mat jaay Tránh ánh sáng mặt trời
Play Button Shake well. Play Button lak kee Lắc kỹ
Play Button Refrigerate (do not freeze). Play Button deh chun too laing Để trong tủ lạnh
Play Button May cause heat injury. Play Button kor teh gay tang neeyit kuh teh Có thể gây tăng nhiệt cơ thể
Play Button May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery). Play Button kor teh gay boon noo (chaing soo zoong may mok ngooy heem) Có thể gây buồn ngủ (tránh sử dụng máy móc nguy hiểm)
Play Button Take by mouth. Play Button oo ung bung meeyin Uống bằng miệng
Play Button Place drops in affected ear. Play Button nor too uk vaaw loh taay bee daw Nhỏ thuốc vào lỗ tai bị đau
Play Button Inject subcutaneously. Play Button chik zuwee zah Chích dưới da
Play Button Unwrap and insert one suppository rectally. Play Button mah veeyin too uk dan naay zah vah neyt vaaw haw mon deh nor dee vaaw zoo ut Mở viên thuốc đạn này ra và nhét vào hậu môn để nó đi vào ruột
Play Button Spray in nose. Play Button seet vaaw mooy Xịt vào mũi
Play Button Inhale by mouth. Play Button tah bang meeyin Thở bằng miệng
Play Button Insert vaginally. Play Button nyet vaaw am daaw Nhét vào âm đạo
Play Button Place in affected eye. Play Button deh vaaw mat bee daw Để vào mắt bị đau
Play Button Apply to skin. Play Button suk vaaw zah Xức vào da
Play Button Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual). Play Button deh zuwee luwee chor tan choo Khong noo ut Để dưới lưỡi cho tan chứ không nuốt
Play Button Tablet Play Button veeyin Viên
Play Button Capsule Play Button veeyin kon nyon Viên con nhộng
Play Button Teaspoonful Play Button moo ung kah feyh Muỗng cà phê
Play Button Ounce Play Button aw suh Ao-xơ
Play Button Puff Play Button toy Thổi
Play Button Spray Play Button seet Xịt
Play Button Patch Play Button kaaw zan Cao dán
Play Button Drop Play Button zot Giọt
Play Button Suppository Play Button veeyin too uk dan Viên thuốc đạn
Play Button Once daily Play Button moy ngay mot lan Mỗi ngày một lần
Play Button Twice daily Play Button haay lan mot ngay Hai lần một ngày
Play Button Three times daily Play Button bah lan mot ngay Ba lần một ngày
Play Button Four times daily Play Button bon lan mot ngay Bốn lần một ngày
Play Button Five times daily Play Button nam lan mot ngay Năm lần một ngày
Play Button Every twelve hours Play Button kak muee haay teeyin Cách mười hai tiếng
Play Button Every eight hours Play Button kak tam teeyin Cách tám tiếng
Play Button Every four hours Play Button kak bon teeyin Cách bốn tiếng
Play Button Every two hours Play Button kak haay teeyin Cách hai tiếng
Play Button Every hour Play Button kak mot teeyin Cách một tiếng
Play Button Every morning Play Button moy boo oy san Mỗi buổi sáng
Play Button Every night Play Button moy boo oy toy Mỗi buổi tối
Play Button For one week Play Button chung mot too an Trong một tuần
Play Button For one month Play Button chung mot tang Trong một tháng
Play Button Today Play Button hom naay Hôm nay
Play Button Now Play Button bay zah Bây giờ
Play Button Tomorrow Play Button ngay maay Ngày mai
Play Button As needed Play Button Khee kan Khi cần
Play Button Pain Play Button daw Đau
Play Button Fever Play Button sot Sốt
Play Button Infection Play Button neeyem choong Nhiễm trùng
Play Button Difficulty breathing Play Button Khor tah Khó thở
Play Button Blood pressure Play Button hoo yit ap Huyết áp
Play Button High cholesterol Play Button neeyu mah chung maw Nhiều mỡ trong máu
Play Button Allergies Play Button zee oong Dị ứng
Play Button Allergic reaction Play Button bee zee oong Bị dị ứng
Play Button Upset stomach, nausea, vomiting Play Button baaw too Kho choo, boon non, oy Bao tử khó chịu, buồn nôn, ói
Play Button Depression, sadness Play Button boo un, jam kam Buồn, trầm cảm
Play Button Congestion Play Button soong hoowit Sung huyết
Play Button Cough Play Button ho Ho
Play Button Chest pressure Play Button nang nguk Nặng ngực
Play Button Seizure Play Button oo maw Ứ máu
Play Button Insomnia Play Button choong mat ngoo Chứng mất ngủ
Play Button Discard remainder when finished. Play Button bor fun kon laay Khee soong Bỏ phần còn lại khi xong
Play Button Apply a thin layer to skin. Play Button suk mot lup mong jen zah Xức một lớp mỏng trên da
Play Button Do you understand? Play Button aing heeyu Khong? Anh hiểu không?
Play Button 1 Play Button mot Một
Play Button 2 Play Button haay Hai
Play Button 3 Play Button bah Ba
Play Button 4 Play Button bon Bốn
Play Button 5 Play Button nam Năm
Play Button 6 Play Button saaw Sáu
Play Button 7 Play Button bay Bảy
Play Button 8 Play Button tam Tám
Play Button 9 Play Button cheen Chín
Play Button 10 Play Button muee Mười
Play Button 11 Play Button muee mot Mười một
Play Button 12 Play Button muee haay Mười hai
Play Button 13 Play Button muee bah Mười ba
Play Button 14 Play Button muee bon Mười bốn
Play Button 15 Play Button muee lam Mười lăm
Play Button 16 Play Button muee saaw Mười sáu
Play Button 17 Play Button muee bay Mười bảy
Play Button 18 Play Button muee tam Mười tám
Play Button 19 Play Button muee cheen Mười chín
Play Button 20 Play Button haay muee Hai mươi
Play Button 30 Play Button bah muee Ba mươi
Play Button 40 Play Button bon muee Bốn mươi
Play Button 50 Play Button nam muee Năm mươi
Play Button 60 Play Button saaw muee Sáu mươi
Play Button 70 Play Button bay muee Bảy mươi
Play Button 80 Play Button tam muee Tám mươi
Play Button 90 Play Button cheen muee Chín mươi
Play Button 100 Play Button mot cham Một trăm
Play Button 500 Play Button nam cham Năm trăm
Play Button 1,000 Play Button mot ngan Một ngàn
Play Button 10,000 Play Button muee ngan Mười ngàn
Play Button 100,000 Play Button mot jam ngan Một trăm ngàn
Play Button 1,000,000 Play Button mot chee yu Một triệu
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page