Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button aing ten zee? Anh tên gì?
Play Button What is your family name? Play Button aing hor zee? Anh họ gì?
Play Button What is your nationality? Play Button aing mang koo ak tik zee? Anh mang quốc tịch gì?
Play Button What country were you born in? Play Button aing sin ah new ak naaw? Anh sinh ở nước nào?
Play Button How old are you? Play Button aing baaw neeyu too oy? Anh bao nhiêu tuổi?
Play Button Do you have an identity card? Play Button aing kor choong min nun zan Khong? Anh có chứng minh nhân dân không?
Play Button Show me your identification. Play Button chor toy sem choong min nun zan koo ah aing Cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button aing kor bee fan ewng foo vuy too ak Khong? Anh có bị phản ứng phụ với thuốc không?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button aing bee fan ewng foo vuy lowaay too ak naaw? Anh bị phản ứng phụ với loại thuốc nào?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button aing kor bee zee ewng vuy too ak taay Khong? Anh có bị dị ứng với thuốc tây không?
Play Button What is your religion? Play Button aing teh oh daaw naaw? Anh theo đạo nào?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button aing kor hoot too ak Khong? Anh có hút thuốc không?
Play Button How many packs of cigarettes do you smoke per day? Play Button aing hoot may goy too ak mot ngay? Anh hút mấy gói thuốc một ngày?
Play Button Are you married? Play Button aing lap zah din choo ah? Anh lập gia đình chưa?
Play Button Do you have any children? Play Button aing kor kon choo ah? Anh có con chưa?
Play Button Do you have high blood pressure problems? Play Button aing kor bee kaaw hoo yit ap Khong? Anh có bị cao huyết áp không?
Play Button Do you have diabetes? Play Button aing kor bee been teeyu doo ung Khong? Anh có bị bịnh tiểu đường không?
Play Button Do you have blood sugar control problems? Play Button aing kor van deh veh kee yam so at loo ung doo ung jong maaw Khong? Anh có vấn đề về kiểm soát lượng đường trong máu không?
Play Button Do you drink alcohol? Play Button aing kor oo un zee yu Khong? Anh có uống rượu không?
Play Button How much do you weigh? Play Button aing nang baaw neeyu kee? Anh nặng bao nhiêu ký?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page