Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Gasoline Play Button a Po Epo
Play Button Oil Play Button eyPo Epo
Play Button Diesel Play Button eyPo dee soo Epo dísù
Play Button Gas (propane) Play Button gaa see Gáásì
Play Button Liters Play Button gaalo no Gálọ̀nù
Play Button Do you have ___? Play Button shay o nee ___? Ṣé o ní ___?
Play Button Hydraulic fluid Play Button o mee fU ee shay a eyro Omi fún iṣẹ́ ẹ̀rọ
Play Button Hydraulic system Play Button enjeenee a eyro Enjiní ẹ̀rọ
Play Button We need maintenance support. Play Button a feh a woH tee o ma too kon shay A fẹ́ àwọn tí ó má a tún'kan ṣe
Play Button We need ___. Play Button a feh ___ A fẹ́ ___
Play Button 400-cycle Play Button ee Ba ee rE wo Ìgbà-Irínwó
Play Button 3-phase Play Button o no mey ta Ònà mẹ́ta
Play Button Alternating current Play Button Pi Pi ee no lo Pínpín iná lò
Play Button 115-volt Play Button ee no voleetee o go rU lay maa roo dE lo gU Iná fólìtì ọgọ̀rún lé máàrúndínlogún
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page