Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must spend the night here. Play Button do do nee kee a sU see bee Dandan ni kí a sùn síbí
Play Button Is there a dining facility here? Play Button shay ee bee tee wo tee shay on jeh wa nee bee? Ṣé ibi tí nwọ́n ti n'ṣe oúnje wà níbí?
Play Button How many kilometers to the nearest town? Play Button ma yelee mey lo nee see ee lo to soo mo? Máìlì mélòó ni sí ìlú to súnmọ́?
Play Button Are there any hotels near here? Play Button shay ee lay ee dayra ko ko wa nee to see? Ṣé ilé ìdẹ̀ra kankan wà nítòsí?
Play Button Are there any restaurants near here? Play Button shay ee lay on jeh ko ko wa nee to see? Ṣé ilé oúnje kankan wà nítòsí?
Play Button We want to go to ___. Play Button a feh lo ___ A fẹ́ lọ ___
Play Button Are there rental cars available? Play Button shay awoH o ko a yo ka leh tee a lay yaa lo wa? Ṣé àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí a lè yá'lò wà?
Play Button Is there a telephone available? Play Button shay eyro teleefono wa? Ṣé ẹ̀rọ telifóònù wà?
Play Button We need ___ gallons of potable water. Play Button a feh gaalo noo o mee mee moo ___ A fẹ́ gálọ̀nù omi mímu ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page