Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is fuel available? Play Button yaanaajaag vaaR? yanacaq var?
Play Button What is the fuel composition / mixture? Play Button yaanaajaaghin keemeeyavee taRkeebee nadeeR? yanacağın kimyəvi tərkibi nədir?
Play Button What is the cost? Play Button boonoon dayaRee na gadaRdeeR? bunun dəyəri nə qədərdir?
Play Button We need ___ kilos. Play Button beeza ___ keelo laazimdiR bizə ___ kilo lazımdır
Play Button How much do we owe you? Play Button beez seeza na gadaR boRjlooyoog? biz sizə nə qədər borcluyuq?
Play Button Do you have fuel pits? Play Button seezeen yaanaajaag doldooRaan yeReeneez vaaR? sizin yanacaq dolduran yeriniz var?
Play Button Are firefighters available during refueling? Play Button yaanaajaag doldooRoolaan zaamaan yan-ghinsœnduRanlaR haaziR vazeeyat-dadeeRlaRmee? yanacağ doldurulan zaman yanğınsöndürənlər hazır vəziyyətdədirlərmi?
Play Button How much fuel do your trucks hold? Play Button seezeen yuk maasheenlaaRiniz na gadaR yaanaajaag tootooR? sizin yük maşinlarınız nə qədər yanacaq tutur?
Play Button We need refueling. Play Button beeza yaanaajaag doldooRmaag laazimdiR bizə yanacaq doldurmaq lazımdır
Play Button Where will we be refueling? Play Button beez haaRaadaa yaanaajaag doldooRaa beelaReek? biz harada yanacağ doldura bilərik?
Play Button When can we be refueled? Play Button beez na vaaKht yaanaajaaghi doldooRaa beelaReek? biz nə vaxt yanacağı doldura bilərik?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page