Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please repeat slowly. Play Button zah-mat olmaasaa, yaavaash-yaavaash takRaaR et zəhmət olmasa, yavaş-yavaş təkrar et
Play Button Roger Play Button aaydindiR aydındır
Play Button Over Play Button alaaganin sonoo əlaqənin sonu
Play Button I did not understand. Play Button baashaa dushmandeem başa düşmədim
Play Button Your transmission was blocked. Play Button œtuRmaneez kaseelmeeshdiR ötürməniz kəsilmişdir
Play Button Heavy static Play Button aaghiR staateekaa ağır statika
Play Button The signal is weak. Play Button seegnaal za-eefdiR signal zəifdir
Play Button Say again. Play Button takRaaR et təkrar et
Play Button This is an American aircraft. Play Button boo aameReekaanin tayaaRaseedeeR bu amerikanın təyyarəsidir
Play Button Spell it, please. Play Button zah-mat olmaasaa sœzu haRf-haRf denan zəhmət olmasa sözü hərf-hərf denən
Play Button Did you say ___? Play Button seez ___ dedeeneez? siz ___ dediniz?
Play Button I do not speak Azeri. Play Button man aazaRbaayjaanjaa daanishaa beelmeeRam mən azərbaycanca danişa bilmirəm
Play Button Does anyone there speak English? Play Button oRaadaa cheemsa ingeeleesja daaneeshaa beeleeR? orada kimsə ingiliscə danişa bilir?
Play Button Am I talking with ___ control? Play Button man ___ eedaaRa eela daanishiRaam? mən ___ idarə ilə danışıram?
Play Button Is there a better frequency to communicate? Play Button alaaga uchun daahaa yaaKhshi tezleek vaaRmi? əlaqə üçün daha yaxşi tezlik varmı?
Play Button I read you: Play Button man seezee: mən sizi:
Play Button five-by Play Button alaa əla
Play Button four-by Play Button yaaKhshi yaxşı
Play Button three-by Play Button chaafee kafi
Play Button two-by Play Button pees esheedeeRam pis eşidirəm
Play Button I do not read you. Play Button man seezee esheetmeeRam mən sizi eşitmirəm
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page