Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button oochoosh enma zolaaghi ___ eesteefaadadadeeR uçuş enmə zolağı ___ istifadədədir
Play Button Wind at ___. Play Button kulayin suRatee ___ küləyin sürəti ___
Play Button Altimeter Play Button hunduRluk œlchan hündürlük ölçən
Play Button Number ___ to follow. Play Button boondaan sonRaa nœvba nœmRa ___ bundan sonra növbə nömrə ___
Play Button Report. Play Button hesaabaat həsabat
Play Button ___ miles Play Button ___ meel ___ mil
Play Button ___ kilometers Play Button ___ keelometiR ___ kilometr
Play Button Beacon Play Button maayaak mayak
Play Button Final (approach) Play Button son (yeRa enmaya daaKheel olmaa) son (yerə enməyə daxil olma)
Play Button Base Play Button baazaa baza
Play Button Headwind Play Button gaaRshidaan asan kulak qarşıdan əsən külək
Play Button Tailwind Play Button eesteegaamatda asan kulak İstiqamətdə əsən külək
Play Button Crosswind Play Button yaan kulak yan külək
Play Button Downwind Play Button kulak eesteegaamateenda külək istiqamətində
Play Button Upwind Play Button kulaya gaaRshi küləyə qarşı
Play Button Extended (fully) Play Button geneeshlandiReel-meesh (taam) genişləndirilmlş (tam)
Play Button Enter landing pattern. Play Button yeRa enma modeleena geeReen yerə enmə modelinə girin
Play Button Cleared to land. Play Button yeRa enmaya eejaaza veReelmeeshdeeR yerə enməyə icazə verilmişdir
Play Button Landing gear down. Play Button shaaseelaR booRaaKhiliR sassilər buraxılır
Play Button Turn on runway lights. Play Button oochoosh zolaaghinin eeshiglaaRini yandiRin uçuş zolağının işıqlarını yandırın
Play Button Is your navigation system working? Play Button seezeen naaveegaaseeyaa seestemeeneez eeshlayeeR? sizin naviqasiya sisteminiz işləyir?
Play Button I see the airfield. Play Button man aayRodRomu gœRooRam mən aerodromu görürəm
Play Button I see the runway. Play Button man oochoosh zolaaghini gœRooRam mən uçuş zolağını görürəm
Play Button I've landed. Play Button man yeRa enmeesham mən yerə enmişəm
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button seezeen jeehaazlaaRla yeRa enma seestemeeneez eeshlayeeR? sizin cihazlarla yerə enmə sisteminiz işləyir?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page