Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Request takeoff. Play Button oochoob gaalKhmaaghaa eejaaza aalmaag uçub qalxmağa icazə almaq
Play Button Cleared for takeoff. Play Button oochoob gaalKhmaaghaa eejaaza veReelmeeshdiR uçub qalxmağa icazə verilmişdır
Play Button After departure, ___. Play Button yolaa dushdukdan sonRaa, ___ yola düşdükdən sonra, ___
Play Button Heading Play Button oochoosh eesteegaamati uçuş istiqaməti
Play Button Flock of birds Play Button goosh dastasee guş dəstəsi
Play Button Climb and maintain. Play Button gaalKh va haman saveeyada gaal qalx və həmən səviyyədə qal
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page