Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We must spend the night here. Play Button beez booRaadaa gejalamaliyeek Biz burada gecələməliyik
Play Button Is there a dining facility here? Play Button booRaadaa yemak lavaazimati vaaR? Burada yemək ləvazimatı var?
Play Button How many kilometers to the nearest town? Play Button an yaaKhin shahaR necha kilometeR yaKhinlighdaadiR? Ən yaxın şəhər neçə kilometr yaxınlıqdadır?
Play Button Are there any hotels near here? Play Button boo yaaKhinligdaa mehmanKhanalaaR vaaR? Bu yaxınlıqda mexmanxanalar var?
Play Button Are there any restaurants near here? Play Button boo yaaKhinligdaa RestoRaanlaaR vaaR? Bu yaxınlıqda restoranlar var?
Play Button We want to go to ___. Play Button beez ___ getmak istayeeReek Biz ___ getmək istəyirik
Play Button Are there rental cars available? Play Button oRaadaa maashin eejaaRa etmak mumchunduRmu? Orada maşın icarə etmək mümkündürmü?
Play Button Is there a telephone available? Play Button oRaadaa telefon vaaR? Orada telefon var?
Play Button We need ___ gallons of potable water. Play Button beeza ___ galon eechmalee soo laazimdiR Bizə ___ gallon içməli su lazımdır
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page