Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please. Play Button zahmat olmaasaa / Khaaheesh ediRam Zəhmət olmasa / Xahiş edirəm
Play Button Thank you. Play Button choKh saagholun Çox sağolun
Play Button Can someone assist us? Play Button beeza keemsa chœmak eda beelaRmee? Bizə kimsə kömək edə bilərmi?
Play Button OK. Play Button haR shey gaydaasin daadiR Hər şey qaydasındadır
Play Button Excuse me. / I'm sorry. Play Button oozeR eestayeeRam / mani baaghishlaayin Üzr istəyirəm / Məni bağışlayın
Play Button Yes. Play Button balee / ha Bəli / hə
Play Button No. Play Button KheyR / yoKh Xeyr / yox
Play Button Maybe. Play Button balka Bəlkə
Play Button Right. Play Button dooz Düz
Play Button Wrong. Play Button sahv Səhv
Play Button Here. Play Button booRaadaa Burada
Play Button There. Play Button oRaadaa Orada
Play Button I want. Play Button man eestayeeRam Mən istəyirəm
Play Button I do not want. Play Button man eestameeRam Mən istəmirəm
Play Button Danger. Play Button tah-loocha Tahlükə
Play Button We are here to help you. Play Button beez booRaayaa seeza chœmak etmak uchoon galmeesheek Biz buraya sizə kömək etmək üçun gəlmişik
Play Button Help is on the way. Play Button chœmak yoldaadiR Kömək yoldadır
Play Button We are Americans. Play Button beez ameReekaanliyig Biz Amerikanlıyıq
Play Button You will not be harmed. Play Button seez zeeyaan chakmayajaksineez Siz ziyan çəkməyəcəksiniz
Play Button You are safe. Play Button seezin vazeeyatineez tah-lookasizdiR Sizin vəziyyətiniz təhlükəsizdir
Play Button OK, no problem. Play Button pRaablem yoKhduR Problem yoxdur
Play Button Who? Play Button kim? / kimee? / kima? Kim? / Kimi? / Kimə?
Play Button What? Play Button na? / neja? / haansi? Nə? / Necə? / Hansı?
Play Button When? Play Button na vaaKht? / na zaamaan? Nə vaxt? / Nə zaman?
Play Button Where? Play Button haaRaadaa? / haaRaa? Harada? / Hara?
Play Button Why? Play Button neeya? / na uchun? Niyə? / Nə üçün?
Play Button How? Play Button neja? Necə?
Play Button What happened? Play Button na oloop? Nə olub?
Play Button Do you have ___? Play Button seezda ___ vaaR? Sizdə ___ var?
Play Button Do you need help? Play Button seeza chœmak laazimdiR? Sizə kömək lazımdır?
Play Button I am Play Button man Mən
Play Button You are Play Button san Sən
Play Button He / She is Play Button okshi / ogaadin O kişi / O qadın
Play Button We are Play Button beez Biz
Play Button They are Play Button onlaaR Onlar
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page