Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Welcome. Play Button Khosh galmishneez Xoş gəlmişsiniz
Play Button Hello. Play Button salaam Salam
Play Button Good morning. Play Button sabaaghiniz KheyiR Sabağınız xeyir
Play Button Good night. Play Button gejanez KheyRa gaalsin Gecəniz xeyirə qalsın
Play Button Good bye. Play Button Khodaahaafiz Xudahafiz
Play Button How are you? Play Button neja seenez? Necə-sən?
Play Button I'm fine, thanks, and you? Play Button man choKh yaKhshee, bas seez neja seenez? Mən çox yaxşı, bəs sən necəsən?
Play Button I'm pleased to meet you. Play Button seezinla tanish oldughoma gœRa choKh shaadaam Sizinlə tanış olduğuma görə çox şadam
Play Button Thank you for your help. Play Button chœmak edineeza gœRa choKh minat-daRaam Kömək etdiyinizə görə cox minnətdaram
Play Button My name is ___. Play Button maneem aadim ___ Mənim adım ___
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page