Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button seez ingilees deelinda daanishiRsiniz? Siz Engilis dilində danışırsınız?
Play Button I do not speak Azeri. Play Button man aazeRbayjaan deelinda daanishmiRam Mən Azərbaijan dilində danışmıram
Play Button What is your name? Play Button seezin aadiniz nadiR? Sizin adınız nədir?
Play Button When is your birthday? Play Button seezin aad gununuz na vaaKhdiR? Sizin ad gününüz nə vaxtdır?
Play Button Where were you born? Play Button seez haaRaadaa aanaadaan-galmeesiniz? Siz harada anadangəlmisiniz?
Play Button What is your rank / title? Play Button seezin Rutbaneez / vazeefaaneez nadiR? Sizin rutbəniz / vəzifəniz nədir?
Play Button What is your nationality? Play Button seezin meeliyatineez nadiR? Sizin milliyyətiniz nədir?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button shaKhsiyatineezee tasdeeg edan sanadlaRineez vaaR? Şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləriniz var?
Play Button Do you have a passport? Play Button seezen paspoRtoonoz vaaR? Sizin pasportunuz var?
Play Button What is your job? Play Button seezen ishineez nadan ibaRatdiR? Sizin işiniz nədən ibarətdir?
Play Button Who is in charge? Play Button masuliyatee kim dashiyeeR? Məsuliyyəti kim daşıyır?
Play Button Where do you serve? Play Button seez haaRaadaa Khidmat ediRseeneez? Siz harada xidmət edirsiniz?
Play Button Which group are you in? Play Button seez haansee dastadanseeneez? Siz hansı dəstədənsiniz?
Play Button Answer the questions Play Button suwalaRaa javaab veR Suallara cavab ver
Play Button Where are you from? Play Button san haaRaadansan? Sən haradansan?
Play Button Do you understand? Play Button san manee bashaa dooshooRsan? Sən məni başa düşürsən?
Play Button I don't understand. Play Button man bashaa dooshmooRam Mən başa düşmürəm
Play Button How much? Play Button necha? Neçə?
Play Button How many? Play Button na gadaR? Nə qədər?
Play Button Repeat it Play Button takRaaR et Təkrar et
Play Button Where is ___? Play Button ___ haaRaadaa yeRlashiR? ___ harada yerləşir?
Play Button What direction? Play Button hansee istigamatdadiR? Hansı istiqamətdədir?
Play Button Is it far? Play Button o oozagdaadiR? O uzaqdadır?
Play Button Are there armed men near here? Play Button booRaadaa silaaKhli adaamlaaR vaaR? Burada silahlı adamlar var?
Play Button Where did they go? Play Button onlaaR haaRaayaa getdeelaR? Onlar haraya getdilər?
Play Button What weapons? Play Button haansi silaaKhlaRdiR? Hansı silahlardır?
Play Button Speak slowly Play Button aastaa daanish Asta danış
Play Button Where is your unit? Play Button sanin haRbee heesan haaRaadaadiR? Sənin hərbi hissən haradadır?
Play Button Where did you see them? Play Button san onlaaRee haaRaadaa gœRubsan? Sən onları harada görübsən?
Play Button Where is your family? Play Button aaylan haaRaadaadiR? Ailən haradadır?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page