Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button seez boo deelee baashaa dushuRnuz? Siz bu dili başa düşürsünüz?
Play Button We are here to help you. Play Button beez booRaadaa seeza kœmak etmak uchunuk Biz burada sizə kömək etmək üçünük
Play Button I do not understand. Play Button man baashaa dushmuRam Mən başa düşmürəm
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button booRaadaa deeleenda daanishaa beelan hech kas yoKhdooR Burada dilində danışa bilən heç kəs yoxdur
Play Button I understand. Play Button man baashaa dushuRam Mən başa düşürəm
Play Button Repeat please. Play Button zah-mat olmaasaa takRaaR edeen Zəhmət olmasa təkrar edin
Play Button Come with me. Play Button maneemla galin Mənimlə gəlin
Play Button Be quiet. Play Button saakeet olun Sakit olun
Play Button Describe it with gestures. Play Button al-laReeneezla gœstaReen Əllərinizlə göstərin
Play Button Do not get excited. Play Button hayaajaanlaanmaa-yin Həyacanlanmayın
Play Button Do what I ask. Play Button man dedeeklaReemee edeen Mən dediklərimi edin
Play Button Do you mean "no"? Play Button seez nazaRda "KheyiR" tutuRsoonooz? Siz nəzərdə "xeyir" tutursunuz?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button seez nazaRda "balee" tutuRsoonooz? Siz nəzərdə "bəli" tutursunuz?
Play Button I will get an interpreter. Play Button maneem taRjoomacheem olaajaag Mənim tərcüməçim olacaq
Play Button Is this it? Play Button boodooR? Budur?
Play Button Yes. Play Button balee Bəli
Play Button No. Play Button yoKh / KheyiR Yox / Xeyir
Play Button Point to it. Play Button boonaa gœstaReen Buna göstərin
Play Button Relax. Play Button deenjaleen Dincəlin
Play Button Show me. Play Button mana gœstaR Mənə göstər
Play Button Write your answer here. Play Button jaavaabinizi booRaa yaazin Cavabınızı bura yazın
Play Button Please. Play Button zah-mat olmaasaa Zəhmət olmasa
Play Button Thank you. Play Button saagholoon Sağolun
Play Button You are welcome. Play Button seezda saagholoon Sizdə sağolun
Play Button Thank you for talking with me. Play Button maneemla daanishdighinizaa gœRa choKh saagholoon Mənimlə danışdığınıza görə çox sağolun
Play Button I will talk with you again. Play Button man seezeenla beeRda daanishaajaam Mən sizinlə birdə danışacam
Play Button Good-bye. Play Button Khudaahafees Xudahafis
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page