Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Turn off your engine. Play Button muhaR-Reeyee sœnduR Mühərriyi söndür
Play Button Get out of the truck please. Play Button maashin-naan chiKh Maşından çıx
Play Button Where are you coming from? Play Button haaRaadaan galeeRsan? Haradan gəlirsən?
Play Button Where are you going to? Play Button haaRaayaa gedeeRsan? Haraya gedirsən?
Play Button What are you transporting? Play Button na aapaaRiRsaan? Nə aparırsan?
Play Button Please unlock the back door. Play Button zah-mat olmaasaa daal gaapini aach Zəhmət olmasa dal qapını aç
Play Button We need to inspect the cargo. Play Button beez yuku yoKhlaamaaliyig Biz yükü yoxlamalıyıq
Play Button What is this? Play Button boo nadeeR? Bu nədir?
Play Button Where did you get this ammunition? Play Button boo seelaaKhi haaRaadaan gœtuRmusunuz? Bu silahı haradan qötürmüsünüz?
Play Button Who does this ammunition belong to? Play Button boo seelaaKh keema mahsoosduR? Bu silah kimə məxsusdur?
Play Button We are going to detain you and confiscate your truck. Play Button beez seezee saaKhlaamaaliyig va maashininizi aleeneezdan aalaajaayig Biz sizi saxlamalıyıq və maşınınızı əlinizdən alacayıq
Play Button You will get your truck back if you tell us who you are taking this to. Play Button agaR seez beeza desaneez seez boonoo keema aapaRiRsiniz beez seezeen maashininizi seeza gaaytaaRaajaayig Əgər siz bizə desəniz siz bunu kimə aparırsınız biz sizin maşınınızı sizə qaytaracayıq
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page