Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button kandeen adi Kəndin adı
Play Button The location of the village Play Button kandeen yeRlashdeeyee yeR Kəndin yerləşdiyi yer
Play Button Is there road access for cars? Play Button oRaadaa maashinlaa kecheelasee yol vaaR? Orada maşınla keçiləsi yol var?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button oRaadaa dœRd takaR œtuRuju maashinlaa kecheelasee yol vaaR? Orada dörd təkər ötürücü maşınla keçiləsi yol var?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button oRaadaa yuk maashini eela kecheelasee yol vaaR? Orada yük maşını ilə keçiləsi yol var?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button gishdaa yol kecheelaseedeeR? Qışda yol keçiləsidir?
Play Button What is the number of the current population? Play Button ahaleeneen saayi na gadaRdeeR? Əhalinin sayı nəqədərdir?
Play Button How many children are there? Play Button ooshaaghlaaRin saayi na gadaRdeeR? Uşaqların sayı nəqədərdir?
Play Button How many men are there? Play Button keesheelaReen saayi na gadaRdeeR? Kişilərin sayı nəqədərdir?
Play Button How many women are there? Play Button gaadinlaaRin saayi na gadaRdeeR? Qadınların sayı nəqədərdir?
Play Button How many locals are there? Play Button yeRlee saakeenlaReen saayi na gadaRdeeR? Yerli sakinlərin sayı neqədərdir?
Play Button How many refugees are there? Play Button gaachkinlaaRin saayi na gadaRdeeR? Qaçqınların sayı nəqədərdir?
Play Button How many returnees are there? Play Button geRee dœnanlaReen saayi na gadaRdeeR? Geri dönənlərin sayı nəqədərdir?
Play Button Who is the community leader? Play Button gameeyateen bashchisi keemdeeR? Cəmiyyətin başçısı kimdir?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button aRzaaghin paaylaanmaasinaa keem javabdehdeeR? Ərzaqın paylanmasına kim cavabdehdir?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button yeRlee maal aanbaaRi haaRaadaadiR? Yerli mal anbarı haradadır?
Play Button Is there a storage facility? Play Button oRaadaa aanbaaR vaaR? Orada anbar var?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button boo kand alaava paaylaayiji keemee eesteefaada oloonooR? Bu kənd əlavə paylayıcı kimi istifadə olunur?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button haansi kandlaR boo kand-dan yaaRdim aaliRlaaR? Hansı kəndlər bu kənddən yardım alırlar?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button kand-da zaRaR daymeesh necha ev vaaR? Kənddə zərər dəymiş neçə ev var?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button boo kand-da yaaRimchig teekeelmeesh evlaR vaaR? Bu kənddə yarımçıq tikilmiş evlər var?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button moonaageesa baashlaayan-naan gaabaag oRdaaki beenaalaaRin haansinaasaa yenee zaRaR dayeeb? Münaqişə başlayandan qabaq ordakı binaların hansınasa yeni zərər dəyib?
Play Button Is there a school in the village? Play Button kand-da maktab vaaR? Kənddə məktəb var?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button kand-da mascheed / keelsa vaaR? Kənddə məscid / kilsə var?
Play Button Is there a bakery? Play Button chœRak-Khaanaa vaaR? Çörəkxana var?
Play Button Is there a health facility? Play Button teeb-bee Kheedmat vaaseetalaRee vaaR? Tibbi xidmət vasitələri var?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button kand-da haansi beeR aRzaag manbayee vaaR? Kənddə hansı bir ərzaq mənbəyi var?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page