Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button eemkaan veReen seeza kœmak etmak uchun beeR nafaR taapim Imkan verin sizə kömək etmək üçün bir nəfər tapım
Play Button I will take you to him. Play Button man seezee onoon yaaninaa aapaaRaajaam Mən sizi onun yanına aparacam
Play Button The person in charge is ___. Play Button masooleeyat daashiyaan ___ Məsuliyyət daşıyan ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button zaRaReen œdaneelmasee uchun seez ___ daanishmaalisiniz Zərərin ödənilməsi üçün siz ___ danışmalısınız
Play Button What is your name? Play Button aadiniz nadeeR? Adınız nədir?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button haaRaadaa yaashaayiRsiniz? / unvaaniniz nadeeR? Harada yaşayırsınız? / Ünvanınız nədir?
Play Button What happened to your car? Play Button maashininizaa na oloob? Maşınınıza nə olub?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button maashininiz nadeeR? (eelee, eestehsaal maaRkaasi, modelee) Maşınınız nədir? (İli, istehsal markası, modeli)
Play Button Show me your car registration. Play Button maashininizin geydeeyaatdaan kechma sanadlaReenee gœstaReen Maşınınızın qeydiyyatdan keçmə sənədlərini göstərin
Play Button Where is your car right now? Play Button haal haaziRdaa maashininiz haaRaadaadiR? Hal-hazırda maşınınız haradadır?
Play Button Is your car drivable? Play Button mashin sooRulaseedeeR? Maşın sürüləsidir?
Play Button Can you bring your car here? Play Button maashininizi booRaayaa gateeRa beelaRseeneezmee? Maşınınızı buraya gətirə bilərsinizmi?
Play Button Where did the accident happen? Play Button haadeesa haaRaadaa baash veReeb? Hadisə harada baş verib?
Play Button When did the accident happen? Play Button haadeesa na vaaKht baash veReeb? Hadisə nə vaxt baş verib?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button ko-aaleeseeyaa guv-valaReen haansi nœv nagleeyaati seezeen maashininizi zadalayeeb? Koalisiya qüvvələrin hansı növ nəqliyatı sizin maşınınızı zədələyib?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button haansi askaRlaR haadeesada eeshteeRaak elameeshdeelaR? Hansı əsgərlər hadisədə iştirak eləmişdırlər?
Play Button Thank you for your time. Play Button vaaKhtinizi saRf et-deeyeeneeza gœRa choKh saagholoon Vaxtınızı sərf etdiyinizə görə çox sağolun
Play Button I appreciate your patience. Play Button gœstaRdeeyeeneez hœysalaya gœRa meen-natdaaRaam Göstərdiyiniz höysələyə görə minnatdaram
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button zaRaReen œdaneelmasee uchun seez boo sanadee dolduRmaalisiniz Zərərin ödənilməsi üçün siz bu sənədi doldurmalısınız
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button zaRaReen œdaneelmasee uchun seez ___ gœRooshmaleesee-neez Zərərin ödənilməsi üçün siz ___ görüşməlisiniz
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page