Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button aadiniz nadeeR? Adınız nədir?
Play Button What is your family name? Play Button soyaadiniz nadeeR? Soyadınız nədir?
Play Button What is your nationality? Play Button meel-lateeneez nadeeR? Milliyətiniz nədir?
Play Button What country were you born in? Play Button seez haansi œlkada aanaadaangalmee-seeneez? Siz hansı ölkədə anadangəlmisiniz?
Play Button How old are you? Play Button necha yaashiniz vaaR? Neçə yaşınız var?
Play Button Do you have an identity card? Play Button shaKhseeyateenee-zee tasteeg edan vaseeganeez vaaR? Şəxsiyyətinizi təstiq edən vasiqəniz var?
Play Button Show me your identification. Play Button keemleek vaseeganeezee mana gœstaReen Kimlik vəsiqənizi mənə göstərin
Play Button How many people live in this area? Play Button boo zonaadaa necha nafaR yaashaayiR? Bu zonada neçə nəfər yaşayır?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button boo jameeyateen RahbaRee keemdeeR? Bu cəmiyyətin rəhbəri kimdir?
Play Button What is his name? Play Button onoon aadi nadeeR? Onun adı nədir?
Play Button Please write down his name. Play Button zah-mat olmaasaa onoon aadini yaazin Zəhmət olmasa onun adını yazın
Play Button Show us the leader. Play Button beeza RahbaRee gœstaReen Bizə rəhbəri göstərin
Play Button How many men and women live in this community? Play Button boo jameeyatda necha gaadin va keeshee yaashaayiR? Bu cəmiyyətdə neçə qadın və kişi yaşayır?
Play Button How many children live here? Play Button booRaadaa necha ooshaaKh yaashaayiR? Burada neçə uşaq yaşayır?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button booRaadaa ooshaaglaaR uchun mahtablaR vaaR? Burada uşaqlar üçün məktəblər var?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button eechmalee sooyoon meegdaaRi keefayatdeeR? Içməli suyun miqdarı kifayətdir?
Play Button Is there a water well? Play Button oRaadaa soo gooyoosoo vaaR? Orada su quyusu var?
Play Button Is there a public fountain? Play Button oRaadaa eechteemaayee boolaag vaaR? Orada ictimai bulaq var?
Play Button Are there any medics here? Play Button booRaadaa hakeem vaaR? Burada həkim var?
Play Button Are there any engineers? Play Button oRaadaa muhandees vaaR? Orada mühəndis var?
Play Button Are there any teachers? Play Button oRaadaa mu-aleem vaaR? Orada müəllim var?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button booRaadaa bosh beenaalaaR vaaR? Burada boş binalar var?
Play Button Is there a local police force? Play Button oRaadaa yeRlee polees guv-valaRee vaaR? Orada yerli polis qüvvələri var?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button Khaalgin tah-lukaseezleeyeena keem jaavaabdehdeeR? Xalqın təhlükəsizliyinə kim cavabdehdir?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button yaangin muhaafeezaseena keem jaavaabdehdeeR? Yanğın mühafizəsinə kim cavabdehdir?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button seezda yaanginsœndooRan lavaazeemaati vaaR? Sizdə yanğınsöndürən ləvazimatı var?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button seezda yaanginsœndooRan maashin vaaR? Sizdə yanğınsöndürən maşın var?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button gazaa baash veRanda seez keema zang vooRooRsoonooz? Qəza baş verəndə siz kimə zəng vurursunuz?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button bœhRaan vazeeyatda eesteefaada etmak uchun nagleeyaat vaaseetalaReeneez vaaR? Böhran vəziyyətdə istifadə etmək üçün nəqliyyat vasitələriniz var?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button Raayondaa necha telefon vaaR? Rayonda neçə telefon var?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button telefon necha evda vaaR? Telefon neçə evdə var?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button oRdaa polees mantagasee vaaR? Orada polis məntəqəsi var?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button peRsonaalin necha nafaRee hala da eeshlayeeR? Personalın neçə nəfəri hələ də işləyir?
Play Button What's the means of communication? Play Button alaaga vaaseetalaRee haansilaaRdiR? Əlaqə vasitələri hansılardır?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button polees mantagasee beeRlashmeesh shtaatlaaRin kœmayee olmaadaan vazeefa boRjunu yeReena yeteeRa beeleeR? Polis məntəqəsi Birləşmiş Ştatların köməyi olmadan vəzifə borcunu yerinə yetirə bilir?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button vazeefalaReen yeReena yeteeReelmaseenda beeRlashmeesh shtaatlaaR guv-valaRee laazim olaandaa yeRlee poleesa aaRKhaalaanaa beelaRmee? Vəzifələrin yerinə yetirilməsində Birləşmiş Ştatlar qüvvələri lazım olanda yerli polisə arxalana bilərmi?
Play Button How many vehicles are available? Play Button haal-haaziRdaa necha maashin vaaR? Hal-hazırda neçə maşın var?
Play Button What is the telephone number? Play Button telefon nœmRasee nechadeeR? Telefon nömrəsi neçədir?
Play Button Do you use radio communications? Play Button seez RaadeeoRaabeeta-nee eesteefaada edeeRseeneez? Siz radiorabitəni istifadə edirsiniz?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page