Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button kaanvoy hujoomaa tutulaaRkaan daayaanmaayin! Konvoy hücuma tutularkan dayanmayın!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button daayaanmaagdaan gaabaak an aazi uch keelometeeR suRun Dayanmaqdan qabaq ən azı 3 kilometr sürün
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button aachig shoseda nœvbatee masaafa yuz meteeRdeeR Açıq şosedə növbəti məsafə 100 metrdir
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button shahaRlaRda nœvbatee masaafa al-lee meteeRdeeR Şəhərlərdə növbəti məsafə 50 metrdir
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button yoldaa daayaanaandaa mashinlaaR aaRasindaa ela masaafa saaKhlaayin kee laazim galsa onlaaRi œtup kecha beelaseeneez Yolda dayananda maşınlar arasında elə məsafə saxlayın ki lazım gəlsə onları ötüb keçə biləsiniz
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button agaR seez kaanvoydaan geReeda gaalipsiniz-saa haRbee yuk maashinini gœzlayeen va onoon daalinjaa suRun Əgər siz konvoydan geridə qalıbsınızsa hərbi yük maşınını gözləyin və onun dalınca sürün
Play Button No weapons. Play Button seelaaKh eeshlatmeeyeen Silah işlətməyin
Play Button No cell phone use. Play Button selfon eesteefaada etmeeyeen Selfon istifadə etməyin
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button aRzaghi yaaKhud sooyoo yeRlee saakeenlaRa aatmaayin Ərzaqı yaxud suyu yerli sakinlərə atmayın
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button haRbee dushaRgalaRda yaaKhud meydaanlaaRdaa zeebeel-lamak olmaaz Hərbi düşərgələrdə yahud meydanlarda zibilləmək olmaz
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button kaanvoydaa haR beeR giRilmish yuk maashininin yaanin-naan gedeen Konvoyda hər bir qırılmış yük maşınının yanınnan gedin
Play Button No flashing beacons. Play Button maayaaklaaRi yaandiRmaamaag Mayakları yandırmamaq
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button haR beeR zaamaan maashin daayaandigchaa onoo yaanaajaaglaa doldooRoon Hər bir zaman maşın dayandıqça onu yanacaqla doldurun
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button bazee haRbee dushaRgalaR aRzaaglaa tameen oloonooR Bəzi hərbi düşərgələr ərzaqla təmin olunur
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button œzunuzla bol aRzaag va soo gœtuRun Özünüzlə bol ərzaq və su götürün
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button agaR kaanvoy haRakatee daavaam edeeRsa va seez haansi beeR sababa gœRa daayaanmaali olaajaagsiniz haRbeecheelaReen kœmayeenee gœzlayeen Əgər konvoy hərəkəti davam edirsə və siz hansı bir səbəbə görə dayanmalı olacaqsınız hərbiçilərin köməyini gözləyin
Play Button They will escort you back into position. Play Button onlaaR seezee oldughunuz yeRa gaaytaaRaajaaglaaR Onlar sizi olduğunuz yerə qaytaracaqlar
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button hech beeR suRuju eela kaanvoyun haaRaasindaa getmasee baaRada saavaashmaayin va mubaaheesa etmayeen Heç bir sürücü ilə konvoyun harasında getməsi barədə savaşmayın və mübahisə etməyin
Play Button Drive in a single file. Play Button beeR siRaadaa gedeen Bir sırada gedin
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button yedak maashinlaaRin suRujulaRee: sinmish maashinlaaRin yaanindaa daayaanib onlaaRi yedaklamaya haaziR olun Yedək maşınların sürücüləri: sınmış maşınların yanında dayanıb onları yedəkləməyə hazır olun
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button baashgaa suRujulaRla haR beeR pRoblem baaRada kaanvoy kaamaandeeReena maloomaat veReen Başqa sürüçülərlə hər bir problem barədə konvoy komandirinə məlumat verin
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button suRduyunuz zaamaan speeRtlee eechkee yaaKhud daRman gabool etmayeen Sürdüyünüz zaman spirtli içki yaxud dərman qəbul etməyin
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button takaReen dayeeshmaseenee baajaaRmaalisiniz va onoon uchun laazimi aalatlaR olmaalidiR Təkərin dəyişməsini bacarmalısınız və onun üçün lazımı alətlər olmalıdır
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button suRujulaR yuka, kamaRlaRa, zanjeeRlaRa va takaRlaRa jaavabdehdeehdeeR Sürücülər yükə, kəmərlərə, zəncirlərə və təkərlərə cavabdehdir
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button haR dafa kaanvoy daayaandigchaa yoKhlaayin Hər dəfə konvoy dayandıqca yoxlayın
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page