Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button boo Raayondaa necha televeezoR va Raadeeyo vaaR? Bu rayonda neçə televizor və radio var?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button seezda Raayondaa Raadeeyo staanseeyaasi vaaR? Sizdə rayonda radio stansiyası var?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button seezda Raayondaa televeezeeyaa staanseeyaasi vaaR? Sizdə rayonda televiziya stansiyası var?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button seezda kutlavee maloomaat yaayim shabakasee vaaR? Sizdə kütləvi məlumat yayım şəbəkəsi var?
Play Button Where do you post announcements? Play Button seez haaRaalaaRaa elaan aasiRsiniz? Siz haralara elan asırsınız?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button oRaadaa yeRlee gazet vaaR? Orada yerli qəzet var?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button oRaadaa yaaKhinligdaa KhabaRlaR aagentleeyeeneen numaayandalaRee vaaR? Orada yaxınlıqda xəbərlər agentliyinin nümayəndələri var?
Play Button Is there an information center? Play Button oRaadaa maloomaat maRkazee vaaR? Orada məlumat mərkəzi var?
Play Button Do you receive fliers? Play Button seez Reklaam vaRagalaRee aaliRsiniz? Siz reklam vərəqələri alırsınız?
Play Button Who distribute the fliers? Play Button Reklaam vaRagalaReenee keem paaylaayiR? Reklam vərəqələrini kim paylayır?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button seez haaRaadaa gazet aaliRsiniz? Siz harada qəzet alırsınız?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page