Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button seez boo deelee baashaa dushuRsunuz? Siz bu dili başa düşürsünüz?
Play Button We are here to help you. Play Button beez booRaadaa seeza kœmak etmak uchunuk Biz burada sizə kömək etmək üçünük
Play Button I do not understand your language. Play Button man seezeen deeleeneezee baashaa dushmuRam Mən sizin dilinizi başa düşmürəm
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button booRaadaa hech kas boo deelda daanishaa beelmeeR Burada heç kəs bu dildə danışa bilmir
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button maneem suwaalaaRimaa "ha" / "bali" yaaKhud "yoKh" / "KheyeeR" eela jaavaap veReen Mənim suallarıma "hə" / "bəli" yaxud "yox" / "xeyir" ilə cavab verin
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button "ha" / "bali" deyanda baashinizi bela taRpadeen "hə" / "bəli" deyəndə başınızı belə tərpədin
Play Button Move your head like this for "no." Play Button "yoKh" / "KheyeeR" deyanda baashinizi bela taRpadeen "yox" / "xeyir" deyəndə başınızı belə tərpədin
Play Button Do you know where you are? Play Button haaRaadaa oldooghoonoozoo beeleeRseeneez? Harada olduğunuzu bilirsiniz?
Play Button We cannot give you anything to eat or drink. Play Button beez seeza yemaya va eechmaya heychna veRa beelmaReek Biz sizə yeməyə və içməyə heçnə verə bilmərik
Play Button If you need surgery, your stomach must be empty. Play Button seeza jaRaaheeya amaleeyaati laazimdiRsaa, seezeen madaneez bosh olmaalidiR Sizə cərrahiyə əməliyyatı lazımdırsa, sizin mədəniz boş olmalıdır
Play Button We will give you food and drink as soon as it is safe to do so. Play Button beez seeza yemayee va eechmayee haaliniz tah-lookaseez olaan keemee veRa beelaReek Biz sizə yeməyi və içməyi halınız təhlükəsiz olan kimi verə bilərik
Play Button Are you thirsty? Play Button seez soosoozlaamisiz? Siz susuzlamısız?
Play Button Are you hungry? Play Button seez aajsiz? Siz acsız?
Play Button Do you need to urinate? Play Button seemak eestayeeRseez? Siymək istəyirsiz?
Play Button Do you need to defecate? Play Button najeez eefRaat etmak eh-teeyaajiniz vaaR? Nəciz ifrat etmək ehtiyacınız var?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button seegaaRet eestayeeRseez? Siqaret istəyirsiz?
Play Button I understand. Play Button man baashaa dushuRam Mən başa düşürəm
Play Button I do not understand. Play Button man baashaa dushmuRam Mən başa düşmürəm
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button beez chaalishaaRig seezeen gRoopaanizdaan beeR nafaRla alaaga yaaRaadaag Biz çalışarıq sizin qruppanızdan bir nəfərlə əlaqə yaradaq
Play Button Please. Play Button zah-mat olmaasaa / Khaaheesh edeeRam Zəhmət olmasə / Xahiş edirəm
Play Button Thank you. Play Button choKh saagholoon Çox sağolun
Play Button You are welcome. Play Button daymaz / booyooRoon Dəyməz / Buyurun
Play Button Thank you for talking with me. Play Button maneemla daanishdighinizaa gœRa choKh saagholun Mənimlə danışdığınıza görə çox sağolun
Play Button I will talk with you again. Play Button man seezeenla beeR da daanishaajaam Mən sizinlə bir də danışacam
Play Button Good-bye. Play Button halaleek / Khudaahaafeez Hələlik / Xudahafiz
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page