Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you in pain? Play Button seez aaghRiyiRsiniz? Siz ağrıyırsınız?
Play Button Where is your pain? Play Button haaRaaniz aaghRiyiR? Haranız ağrıyır?
Play Button Is the pain here? Play Button aaghRi booRaadaadiR? Ağrı buradadır?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button aaghRi nadansa aazaaliR? Ağrı nədənsə azalır?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button aaghRi nadansa choKhaaliR? Ağrı nədənsə çoxalır?
Play Button Did the pain start today? Play Button aaghRi boo gun baashlaayib? Ağrı bu gün başlayıb?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button seezda nyecha gunduR kee aaghRi vaaR? Sizdə neçə gündür ki ağrı var?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button aaghRinin gujunu beeRdan onaadak tasveeR edeen Ağrının gücünü birdən onadək təsvir edin
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button on-aaghRinin gujlu olmaasini gœstaReeR aamaa beeR-aaghRi olmaamaaghini gœstaReeR On-ağrının güclü olmasını göstərir amma bir-ağrı olmamağını göstərir
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button baaRmaaglaaRinizla Ragamee gœstaReen Barmaqlarınızla rəqəmi göstərin
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page