Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button seez Khastaseeneez? Siz xəstəsiniz?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button Khasta oldooghoonoozoo boo gun hees etmaya baashlaamisiniz? Xəstə olduğunuzu bu gün hiss etməyə başlamısınız?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button nyecha gunduR œzunuzu Khasta hees edeeRseeneez? Neçə gündür özünüzü xəstə hiss edirsiniz?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button ooRayeeneez bulaaniR? Ürəyiniz bulanır?
Play Button Did the nausea start today? Play Button uRak boolaanmaasi boo gun bashlaanib? Ürək bulanması bu gün başlanıb?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button seezda nyecha gunduR chee uRak bulaanmaasi vaaR? Sizdə neçə gündür ki ürək bulanması var?
Play Button Have you been vomiting? Play Button seez goosooRdoonooz? Siz qusurdunuz?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button goosoontoonoon taRkeebeenda gaan vaaR eedee? Qusuntunun tərkibində qan var idi?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button goosoontoonoon taRkeebeenda gaaRaa Rangda nasa vaaR eedee? Qusuntunun tərkibində qara rəngdə nəsə var idi?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button gaaRin eeshlamaseena dushmushdunuz? Qarın işləməsinə düşmüşdünüz?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button boo gun nyecha dafa gaaRin eeshlamaseena dushubsunuz? Bu gün neçə dəfə qarın işləməsinə düşübsünüz?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button seezeen boo gunku gaaRin eeshlamaneez boonoo doldooRaaRmi? Sizin bu günkü qarın işləməniz bunu doldurarmı?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button najeeseen taRkeebeenda gaan vaaR eedee? Nəcisin tərkibində qan var idi?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button dooz baaghiRsaagdaan gaan aaKhmaaniz vaaR? Düz bağırsaqdan qan axmanız var?
Play Button Have your stools been black? Play Button najeeseeneez gaaRaa Rangda eedee? Nəcisiniz qara rəngdə idi?
Play Button Do you have worms? Play Button baaghiRsaag gooRdoonooz vaaR? Bağırsaq qurdunuz var?
Play Button Do you have malaria? Play Button maalyaaReeyaaniz vaaR? Malyariyanız var?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button vaRam Khastaleeyeeneez vaaR? Vərəm xəstəliyiniz var?
Play Button Do you know what I mean by the term HIV? Play Button (eensaanlaaRdaa eemoon chaatishmaazlighi veeRoosoo) teRmeenee eela nayee nazaRda tootdooghoomoo beeleeRseeneez? (İÇV- İnsanlarda İmmun çatışmazlığı Virusu) termini ilə nəyi nəzərdə tutduğumu bilirsiniz?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button (gaazaanilmish eemoon chaatishmaamaazli-ghi seendRomoo) teRmeenee aaltindaa nayee nazaRda tootdooghoomoo beeleeRseeneez? (QİÇS- Qazanılmış İmmun Çatışmamazlığı Sindromu) termini altında nəyi nəzərdə tutduğumu bilirsiniz?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button seez ee-chee-vee veeRoosoo eela yolooKhmoosoo-nooz? Siz İÇV virusu ilə yoluxmusunuz?
Play Button Do you have AIDS? Play Button geech-sa yolooKhmoosoo-nooz? QİÇS-ə yoluxmusunuz?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button seez ee-chee-vee veeRoosoo uchun gaaninizi aanaaleez etdeeRmaleeseeneez Siz İÇV virusu üçün qanınızı analiz etdirməlisiniz
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page