Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an Intra-Uterine Device (birth control device)? Play Button seez ooshaagligdaaKhee-lee vaaseetalaR eesteefaada edeeRseez (doghum kontRoloo uchun)? Siz uşaqlıqdaxili vasitələr istifadə edirsiz (doğum kontrolu üçün)?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button seezda boo yaaKhinlaaRdaa aaybaashi dœvRlaReeneen gejeekmasee oloob? Sizdə bu yaxınlarda aybaşı dövrlərinin gecikməsi olub?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button seez maayaalaanmaayaa gaaRshi taablet gabul edeeRseeneez? Siz mayalanmaya qarşı tablet qəbul edirsiniz?
Play Button Are you pregnant? Play Button seez haameelaseeneez? Siz hamiləsiniz?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button seez nyecha aaydiR chee haameelaseeneez? Siz neçə aydır ki hamiləsiniz?
Play Button How many babies do you have? Play Button seezeen nyecha ooshaaghiniz vaaR? Sizin neçə uşağınız var?
Play Button Have you been raped? Play Button seezee zoRlaayiblaaR? Sizi zorlayıblar?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button beez seezee deegatlee mu-aayeenadan kecheeRmaleeyeek Biz sizi diqqətli müayyinədən keçirməliyik
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button beez seezeen shaKhsee maloomaatinizi baajaaRdigchaa goRuooyaajaayig Biz sizin səxsi məlumatınızı bacardıqça qoruyacayıq
Play Button Does this hurt? Play Button boo aaghRiyiR? Bu ağrıyır?
Play Button Do not push yet. Play Button hala guj veRmayeen Hələ güc verməyin
Play Button Push now. Play Button guj veReen Güc verin
Play Button Push now as hard as you can. Play Button eendee eesa baajaaRdighiniz gadaR guj veReen İndi isə bacardığınız qədər güc verin
Play Button The baby is here. Play Button ooshaag chiKhdi Uşaq çıxdı
Play Button It is a boy. Play Button oghlaandiR Oğlandır
Play Button It is a girl. Play Button gizdiR Qızdır
Play Button The baby looks healthy. Play Button ooshaag saaghlaam gœRunuR Uşaq sağlam görünür
Play Button We will take good care of the baby. Play Button beez ooshaaghin gaayghisinaa yaKhshi gaalaajaayig Biz uşağın qayğısına yaxşı qalacayıq
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page