Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button seezeen ooshaaghiniz KhastadeeR Sizin uşağınız xəstədir
Play Button Your child is hurt. Play Button seezeen ooshaaghiniz aaghRiyiR Sizin uşağınız ağrıyır
Play Button We need to care for your child. Play Button beez seezeen ooshaaghinizin gaaydaasinaa gaalmaaliyig Biz sizin uşağınızın qaydasına qalmalıyıq
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button ooshaaghinizi booRdaa saaKhlaamaag uchun beeza seezeen eejaazaneez laazimdiR Uşağınızı burda saxlamaq üçün bizə sizin icazəniz lazımdır
Play Button You may stay with your child. Play Button seez ooshaaghinizlaa gaalaa beelaRseeneez Siz uşağınızla qala bilərsiniz
Play Button Let us examine your child in private. Play Button eejaaza veReen ooshaaghinizi Khusoosee mu-aayeenadan kecheeRak İcazə verin uşağınızı xüsusi müayyinədən keçirək
Play Button Your child will get better soon. Play Button ooshaaghiniz tezleekla yaaKhilaashaajag Uşağınız tezliklə yaxşılaşacaq
Play Button This medicine will help your child. Play Button boo daRmaan ooshaaghinizaa kœmak edajak Bu dərman uşağınıza kömək edəcək
Play Button Did your child eat today? Play Button ooshaaghiniz boo gun yemak yeyeeb? Uşağınız bu gün yemək yeyib?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button ooshaaghiniz dunan yemak yeyeeb? Uşağınız dünən yemək yeyib?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button ooshaaghiniz boo gun eeshayeeb / seeyeeb? Uşağınız bu gün işəyib / siyib?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button ooshaaghiniz boo gun chœhla chiKhib? Uşağınız bu gün çölə çıxıb?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button ooshaaghiniz dunan chœla chiKhib? Uçağınız dünən çölə çıxıb?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button ooshaaghinizin gaaRin eeshlamasee oloob? Uşağınızın qarın işləməsi olub?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button ooshaaghiniz goosoob? Uşağınız qusub?
Play Button Your child looks healthy. Play Button ooshaaghiniz saaghlaam gœRunuR Uşağınız sağlam görünür
Play Button Your child will be fine. Play Button ooshaaghiniz yaaKhshilaashaajaag Uşağınız yaxşılaşacaq
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button ooshaaghiniz oozoon mudat Khasta olaajaag Uşağınız uzun müddət xəstə olacaq
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button boo Khastaleek aaghiR kechajak, aanjaak ooshaaghiniz taamaameela saaghaalaajaag Bu xəstəlik ağır keçəcək, ancaq uşağınız tamamilə sağalacaq
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button ooshaaghiniz beeR nyecha saa-aatdaan beeR heesa-heesa yedeezdeeReen Uşağınızı bir neçə saatdan bir hissə-hissə yedizdirin
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button beeR nyecha saa-aatdaan beeR ooshaaghiniza boonoo eechmaya kœmak edeen Bir nəçə saatdan bir uşağınıza bunu içməyə kömək edin
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button boo daRmaani haR dœRd saa-aatdaan beeR ooshaaghiniza veReen Bu dərmanı hər dörd saatdan bir uçağınıza verin
Play Button Allow your child to sleep. Play Button ooshaaghiniza yaatmaag uchun eemkaan yaaRaadin Uşağınıza yatmaq üçün imkan yaradın
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button seez ooshaaghiniz yaatdighi gadaR yaatmaalisiniz Siz uşağınız yatdığı gədər yatmalısınız
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button ooshaaghinizi saabaah booRaa gateeReen Uşağınızı sabah bura gətirin
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button agaR ooshaaghiniz saabaahaajaan beeR gadaR yaaKhshilaashmaa-saa onoo booRaa gateeReen Əgər uşağınız sabahacan bir gədər yaxşılaşmasa onu bura gətirin
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button beez ooshaaghinizin saaghlaamlighinaa seezeenla beeRleekda nazaaRat edajayeek Biz uşağınızın sağlamlığına sizinlə birlikdə nəzarət edəcəyik
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page