Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button gœzlaReeneezee aachin Gözlərinizi açın
Play Button Close your eyes. Play Button gœzlaReeneezee baaghlaayin Gözlərinizi bağlayın
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button gœzlaReeneezda beeR aaghRi hees edeeRseeneez? Gözlərinizdə bir ağrı hiss edirsiniz?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button duzaldeejee eynak taaKhiRsiniz? Düzəldici eynək taxırsınız?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button kontaakt leenzaalaaR taaKhiRsiniz? Kontakt linzalar taxırsınız?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button gœzlaReen eekeesee da aaydin gœRuR? Gözlərin ikisi də aydın görür?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button gœzunuzun haansindaa yenee pRoblem vaaR? Gözünüzün hansında yeni problem var?
Play Button Do you see my fingers? Play Button maneem baaRmaaglaaRimi gœRuRsunuz? Mənim barmaqlarımı görürsünüz?
Play Button Are they clear? Play Button onlaaRi aaydin gœRuRsunuz? Onları aydın görürsünüz?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button eendee nyecha baaRmaaghimi gœRuRsunuz? İndi neçə barmağımı görürsünüz?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button man boonoonlaa seezeen gœzunuzun eecheena baaKhmaaliyaam Mən bununla sizin gözünüzün içinə baxmalıyam
Play Button Keep your head still. Play Button baashinizi taRpatmayeen Başınızı tərpətməyin
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button gaabaaghaa baaKhib obyektee fokoosaa aalin Qabağa baxıb obyekti fokusa alın
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button man seezeen gœzunuzun eecheena baaKhdighim zaamaan, boo obyektdan gœzunuzu chakmayeen Mən sizin gözünüzün içinə baxdığım zaman, bu obyektdən gözünüzü çəkməyin
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button man seezeen gœzunuza beeR nyecha damji daamjilaayaajaam Mən sizin gözünüzə bir neçə damcı damcılayacam
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button man seezeen gœzunuza ufuRajam Mən sizin gözünüzə üfürəcəm
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button man seezeen gœzunuzdan chanaaR jeesmee chiKhaaRdaan zaamaan, taRpanmayeen Mən sizin gözünüzdən kənar cismi çıxardan zaman, tərpənməyin
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page