Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Can I do anything to help you? Play Button maneem seeza kœmayeem daya beelaRmee? Mənim sizə köməyim dəyə bilərmi?
Play Button Come with me. Play Button maneemla galeen Mənimlə gəlin
Play Button I will try not to hurt you. Play Button man chaalishaaRaam seezee eenjeetmayeem Mən çalışaram sizi incitməyim
Play Button I am going to lift you. Play Button man seezee gaaldiRaajaam Mən sizi galdıracam
Play Button I am going to put a needle in your arm to give you medication. Play Button man seezeen badaneeneeza daRmaan yeReetmak uchun goloonoozaa eena vooRmaaliyaam Mən sizin bədəninizə dərman yeritmək üçün qolunuza iynə vurmalıyam
Play Button I am sorry I hurt you. Play Button seeza aaghRi veRdeeyeem uchun uzR eestayeeRam Sizə ağrı verdiyim üçün üzr istəyirəm
Play Button I must adjust the tube in your chest. Play Button man seezeen seenaneezdachee boRoonoo duzaltmaleeyam Mən sizin sinənizdəki borunu düzəltməliyəm
Play Button I must change your dressings. Play Button man seezeen saaRghilaaRinizi dayeeshmaleeyam Mən sizin sarğılarınızı dəyişməliyəm
Play Button I must cut your hair. Play Button man seezeen saachinizi kasmaleeyam Mən sizin saçınızı kəsməliyəm
Play Button I must give you a shave. Play Button man seezee giRKhmaaliyaam Mən sizi qırxmalıyam
Play Button I must give you a suppository into your rectum. Play Button man seezeen duz baaghiRsaaghinizaa shaam saalmaaliyaam Mən sizin düz bağırsağınıza şam salmalıyam
Play Button I must give you an injection with a needle. Play Button man seeza eena vooRmaaliyaam Mən sizə iynə vurmalıyam
Play Button I must make your bed. Play Button man seezeen yeReeneezee saalmaaliyaam Mən sizin yerinizi salmalıyam
Play Button I must wash your hair. Play Button man seezeen saachinizi yumaaliyaam Mən sizin saçınızı yumalıyam
Play Button I will help you dress. Play Button man seeza geyeenmaya kœmak edajam Mən sizə geyinməyə kömək edəcəm
Play Button I will help you undress. Play Button man seeza soyunmaagaa kœmak edajam Mən sizə soyunmaqa kömək edəcəm
Play Button Put the gown on. Play Button donoo geyeen Donu geyin
Play Button Put your arms around my shoulders. Play Button alaReeneezee maneem cheeneema goyoon Əllərinizi mənim çiynimə qoyun
Play Button This medicine will take the pain away. Play Button boo daRmaan aghRini aapaaRaajaag Bu dərman ağrını aparacaq
Play Button This will help you feel better. Play Button boo seeza œzunuzu yaaKhshi hees elamaya chœmak edajak Bu sizə özünüzü yaxşı hiss eləməyə kömək edəcək
Play Button Would you like more? Play Button beeR aaz daa eestayeeRseeneez? Bir az da istəyirsiniz?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page