Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Be quiet. Play Button saakeet oloon Sakit olun
Play Button Come with me. Play Button maneemla galeen Mənimlə gəlin
Play Button Describe it with gestures. Play Button onoo jestlaRla tasveeR edeen Onu jestlərlə təsvir edin
Play Button Do not get excited. Play Button hayajaanlaanmaayin Həyəcanlanmayın
Play Button Do what I ask. Play Button man dedeeklaReemee edeen Mən dediklərimi edin
Play Button Do you mean "no"? Play Button seez nazaRda "yoKh" / "KheyeeR" tutooRsoonooz? Siz nəzərdə "yox" / "xeyir" tutursunuz?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button seez nazaRda "ha" / "balee" tutooRsoonooz? Siz nəzərdə "hə" / "bəli" tutursunuz?
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button baaRmaaglaaRiniz-laa nagadaR oldooghoonoo gœstaReen Barmaqlarınızla nəgədər olduğunu göstərin
Play Button I will get an interpreter. Play Button man taRjumachee davat edajam Mən tərcüməçi dəvət edəcəm
Play Button Is this it? Play Button o boodooR? O budur?
Play Button No. Play Button yoKh / KheyeeR Yox / Xeyir
Play Button Point to it. Play Button onoo gœstaReen Onu göstərin
Play Button Relax. Play Button deenjaleen Dincəlin
Play Button Show me. Play Button mana gœstaReen Mənə göstərin
Play Button Squeeze my hand once for "yes." Play Button "ha" / "balee" oldoogdaa aleemee beeR dafa siKhin "Hə" / "Bəli" olduqda əlimi bir dəfə sıxın
Play Button Squeeze my hand twice for "no." Play Button "yoKh" / "KheyeeR" oldoogdaa aleemee eekee dafa siKhin "Yox" / "Xeyir" olduqda əlimi iki dəfə sıxın
Play Button Write your answer here. Play Button jaavaabinizi booRaa yaazin Cavabınızı bura yazın
Play Button Yes. Play Button ha / balee Hə / Bəli
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page