Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button aadiniz nadeeR? Adınız nədir?
Play Button What is your family name? Play Button seezeen soyaadiniz nadeeR? Sizin soyadınız nədir?
Play Button What is your nationality? Play Button meeleeyateeneez nadeeR? Milliyətiniz nədir?
Play Button What country were you born in? Play Button seez haansi œlkada aanaadaan olmoosooz? Siz hansı ölkədə anadan olmusuz?
Play Button How old are you? Play Button nyecha yaashiniz vaaR? Neçə yaşınız var?
Play Button Do you have an identity card? Play Button shaKhseeyateenee-zee tasteeg edan vaseeganeez vaaR? Şəxsiyyətinizi təstiq edən vəsiqəniz var?
Play Button Show me your identification. Play Button shahaadatnaamaneezee gœstaReen Şəhadətnamənizi göstərin
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button seezeen haansi beeR daRmaanaa manfee Reyaakseeyaaniz vaaR? Sizin hansı bir dərmana mənfi reaksiyanız var?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button seeza manfee Reyaakseeyaa veRan daRmaanin aadi nadeeR? Sizə mənfi reaksiya verən dərmanın adı nədir?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button seezeen haansi beeR daRmaanaa aaleRgeeyaaniz vaaR? Sizin hansı bir dərmana allergiyanız var?
Play Button What is your religion? Play Button seezeen deeneeneez nadeeR? Sizin dininiz nədir?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button seez seegaaRet / paapeeRos chakeeRseeneez? Siz siqaret / papiros çəkirsiniz?
Play Button How many packs per day do you smoke? Play Button gunda nyecha gootoo chakeeRseeneez? Gündə neçə qutu çəkirsiniz?
Play Button Are you married? Play Button seez evleeseeneez? Siz evlisiniz?
Play Button Do you have any children? Play Button ushaaghiniz vaaR? Uşağınız var?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page