Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You are badly hurt. Play Button seez choKh pees zadalanmeeseeneez Siz çox pis zədələnmisiniz
Play Button You are very sick. Play Button seez laap Khastaseeneez Siz lap xəstəsiniz
Play Button We need to take you to surgery. Play Button beez seezee jaRaaheeya amaleeyaatinaa gœtuRmaleeyeek Biz sizi cərrahiyyə əməliyyatına götürməliyik
Play Button We need to remove this. Play Button beez boonoo dayeeshmaleeyeek Biz bunu dəyişməliyik
Play Button We need to repair this. Play Button beez boonoo duzatmaleeyeek Biz bunu düzəltməliyik
Play Button If we do not operate, you may die. Play Button beez seeza jaRaaheeya amaleeyaati etmasak seez œla beelaRseeneez Biz sizə cərrahiyyə əməliyyatı etməsək siz ölə bilərsiniz
Play Button If we do not operate, you may lose this. Play Button beez seeza jaRaaheeya amaleeyaati etmasak seez boonoo eeteeRa beelaRseeneez Biz sizə cərrahiyyə əməliyyatı etməsək siz bunu itirə bilərsiniz
Play Button The operation is dangerous, but it is the only way to help you. Play Button jaRaaheeya amaleeyaati choKh tah-luchaleedeeR, aanjaag yaalniz boonoonlaa beez seeza chœmak eda beelaReek Cərrahiyyə əməliyyatı çox təhlükəlidir, ancaq yalnız bununla biz sizə kömək edə bilərik
Play Button Do you understand that you need this surgery? Play Button seez baashaa dushuRsunuz kee seeza boo jaRaaheeya amaleeyaati laazimdiR? Siz başa düşürsünüz ki sizə bu cərrahiyyə əməliyyatı lazımdır?
Play Button We will operate very carefully. Play Button beez jaRaaheeya amaleeyaatini choKh eh-teeyaatlaa aapaaRaajaayig Biz cərrahiyyə əməliyyatını çox ehtiyatla aparacayıq
Play Button We want your permission before we operate on you. Play Button seeza jaRaaheeya amaleeyaati etmameeshdan gaabaag beeza seezeen Raazilighiniz laazimdiR Sizə cərrahiyyə əməliyyatı etməmişdən qabaq bizə sizin razılığınız lazımdır
Play Button May we operate on you? Play Button beez seeza jaRaaheeya amaleeyaati eda beelaReek mee? Biz sizə cərrahiyyə əməliyyatı edə bilərik mi?
Play Button We will begin the operation as soon as we can. Play Button beez tezleekla jaRaaheeya amaleeyaatinaa baashlaayaajaayig Biz tezliklə cərrahiyyə əməliyyatına başlayacayıq
Play Button This medicine will make you sleep. Play Button boo daRmaan seezee yooKhoolaandi Raajaag Bu dərman sizi yuxulandıracaq
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page