Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button seez zadalanmeeshdee-neez Siz zədələnmişdiniz
Play Button We are all working to help you. Play Button beez haamimiz seeza chœmak etmak uchun chaalishiRig Biz hamımız sizə kömək etmək üçün çalışırıq
Play Button Help us take care of you. Play Button seezeen gaayghinizaa gaalmaag uchun beeza kœmak edeen Sizin qayğınıza qalmaq üçün bizə kömək edin
Play Button We have to remove your clothes. Play Button beez seezeen paaltaaRinizi chiKhaaRtmaaliyig Biz sizin paltarınızı çıxartmalıyıq
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button seezeen haansi beeR daRmaanaa manfee Reyaakseeyaaniz vaaR? Sizin hansı bir dərmana mənfi reaksiyanız var?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button seez aaKhiRinji aalti saatdaa yemak yemeeseeneez? Siz axırıncı altı saatda yemək yemisiniz?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button boo zada meenaadaandiR? Bu zədə minadandır?
Play Button Were you shot? Play Button seeza gula aatmishdilaaR? Sizə güllə atmışdılar?
Play Button Is this from a knife? Play Button boo pichaag zaRbaseendandeeR? Bu pıçaq zərbəsindəndir?
Play Button Is this from a rock? Play Button boo daash zaRbaseendandeeR? Bu daş zərbəsindəndir?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button boo aavtomobeel gazaasindaandiR? Bu avtomobil qəzasındandır?
Play Button Did a person do this to you? Play Button boonoo seeza aadaam elayeeb? Bunu sizə adam eləyib?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button seez hooshoonoozoo haadeesadan sonRaa eeteeRmeeseeneez? Siz huşunuzu hadisədən sonra itirmisiniz?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button seez boondaan choKh gaan eeteeRmeeseeneez? Siz bundan çox qan itirmisiniz?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button badaneeneezeen haR beeR aaghRiyaan yeReenee gœstaReen Bədəninizin hər bir ağrıyan yerini göstərin
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button man bela edanda aaghRiyiR? Mən belə edəndə ağrıyır?
Play Button Move this like this. Play Button boonoo bela taRpadeen Bunu belə tərpədin
Play Button Turn over this way. Play Button boo taRafa dœndaReen Bu tərəfə döndərin
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button seez eestee haavaa eela yaaKhud tustu eela nafas aalmisiniz? Siz isti hava ilə yaxud tüstü ilə nəfəs almısınız?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button seezeen aagh jeeyaRlaReeneez aaghRiyiR? Sizin ağ ciyərləriniz ağrıyır?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button seeza nafas aalmaag azeeyatdeeR? Sizə nəfəs almaq əziyyətdir?
Play Button This will help avoid infection. Play Button boo eenfekseeyaani laghv elamakda kœmak edajak Bu infeksiyanı ləğv eləməkdə kömək edəcək
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page