Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button seez boo gun seeyeebseeneez / eeshameeseeneez? Siz bu gün siyibsiniz / işəmisiniz?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button seezeen seedeek keesaneez doloodooR? Sizin sidik kisəniz doludur?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button seezeen seemakla / eeshamakla pRoblemeeneez vaaR? Sizin siyməklə / işəməklə probleminiz var?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button seez seemak eestadeeyeeneez zaamaan seedeeyee buRaaKhmaagdaa beeR chateenleek chakeeRseeneez? Siz siymək istədiyiniz zaman siydiyi buraxmaqda bir çətinlik çəkirsiniz?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button seez seeyanda / eesheeyanda aghRi hees edeeRseeneez? Siz siyəndə / işiyəndə ağrı hiss edirsiniz?
Play Button Urinate into this container. Play Button boo konteyneRa eesheeyeen / seeyeen Bu konteynerə işiyin / siyin
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button seeza seedeek keesaneeza boRoo laazimdiR Sizə sidik kisənizə boru lazımdır
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button man seezeen seedeek keesaneeza seedeeyeeneezee boshaaltmaag uchun boRoo daaKheel etmaleeyam Mən sizin sidik kisənizə sidiyinizi boşaltmaq üçün boru dahil etməliyəm
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button boo boRoo seezeen seedeek keesaneezee seedeekdan boshaaldaajaag Bu boru sizin sidik kisənizi sidikdən boşaldacaq
Play Button This tube will feel uncomfortable in you. Play Button boo boRoo seeza naRaahaatlig veRa beelaR Bu boru sizə nəraxatlıq verə bilər
Play Button Do not touch this tube. Play Button boo boRooyaa toKhoonmaayin Bu boruya toxunmayın
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page