Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not eat or drink until the surgery. Play Button jaRaaheeya amaleeyaatinaa dak heychna yemayeen va eechmayeen Cərrahiyyə əməliyyatına dək heçnə yeməyin və içməyin
Play Button Do not eat or drink anything after midnight tonight. Play Button boo aaKhshaam geja yaaRisindaan sonRaa heychna yemayeen Bu axşam gecə yarısından sonra heçnə yeməyin
Play Button Take this medicine. Play Button boo daRmaani gabool edeen Bu dərmanı qəbul edin
Play Button You must remain in bed. Play Button seez yaataagdaa gaalmaalisiniz Siz yataqda qalmalısınız
Play Button Do not move at all. Play Button hech taRpanmayeen Heç tərpənməyin
Play Button You must stay in this room. Play Button seez boo otaagdaa gaalmaalisiniz Siz bu otaqda qalmalısınız
Play Button You must not smoke. Play Button seez seegaaRet chakmamaleesee-neez Siz sigaret çəkməməlisiniz
Play Button We have to cut your hair off here. Play Button beez seezeen saachlaaRinizi booRdaan kasmaleeyeek Biz sizin saçlarınızı burdan kəsməliyik
Play Button You may get up to go to the toilet. Play Button seez aayaaghaa dooRoob tuwaaleta / aayaagyoloona geda beelaRseeneez Siz ayağa durub tualetə / ayaqyoluna gedə bilərsiniz
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page