Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button zah-mat olmaasaa taRjumacheenee qœzlayeen Zəhmət olmasa tərcüməçini qözləyin
Play Button Please turn off your camera. Play Button zah-mat olmaasaa fotaapaaRaati sœnduRun Zəhmət olmasa fotoaparatı söndürün
Play Button Please turn off your recorder. Play Button zah-mat olmaasaa veedeeo-kaameRaani sœnduRun Zəhmət olmasa videokameranı söndürün
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button booyooRoon boo beezeem asaas qaaydaalaaRin suRateedeeR Buyurun bu bizim əsas qaydaların sürətidir
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button aqaR seez asaas gaaydaalaaRaa Ree-aayat etmaya Raazisiniz, booRaa gol chakeen Əqər siz əsas qaydalara riayət etməyə razısınız, bura qol çəkin
Play Button This is not the public affairs office. Play Button boo dœvlat eeshlaR eedaaRasee deyl Bu dövlət işlər idarəsi deil
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button man Rasmee numayanda deylam Mən rəsmi nümayəndə deyiləm
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button boo kishee musaaheba veRmak eestameeR Bu kişi müsahibə vermək istəmir
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button boo gaadin musaahiba veRmak eestameeR Bu qadın müsahibə vermək istəmir
Play Button Do not take photos here. Play Button booRdaa fotoshakeel chah-meen Burada fotoşəkil çəkməyin
Play Button Do not take videos here. Play Button booRdaa veede-oya chah-meen Burada videoya çəkməyin
Play Button Do not take photos of this place. Play Button boo yeReen fotoshakeel-laReenee chah-meen Bu yerin fotoşəkillərini çəkməyin
Play Button Do not take videos of this place. Play Button boo yeRee veede-oya chah-meen Bu yeri videoya çəkməyin
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button lavaazeemaatin boo hees-saseeneen fotoshakeeleenee chah-meen Ləvazimatın bu hissəsinin fotoşəkilini çəkməyin
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button lavaazeemaatin boo hees-saseenee veede-oya chah-meen Ləvazimatın bu hissəsini videoya çəkməyin
Play Button You cannot enter this area now. Play Button seez boo zonaayaa eendee daaKheel olaa beelmazseeneez Siz bu zonaya indi daxil ola bilməzsiniz
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button tah-lukaseezleek magsadee eela man boo soo-aali muzaakeeRa eda beelmaRam Təhlükəsizlik məqsədi ilə mən bu sualı müzakirə edə bilmərəm
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button eesteentaaq gooRtaaRmaamish man boo soo-aali muzaakeeRa eda beelmaRam Istintaq qurtarmamış mən bu sualı müzakirə edə bilmərəm
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button beez kutlavee eenfoRmaaseeya vaaseetalaRee eela shaKhsee heyaatin yaaKhod dœyush teKhneekaasinin guv-vaseenee muzaakeeRa etmeeReek Biz kütləvi informasiya vasitələri ilə şəxsi heyyətın yaxud döyüş texnikasının qüvvəsini müzakirə etmirik
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button beez galajak haRbee amaleeyaatlaRi kutlavee eenfoRmaseeya vaaseetalaRee eela muzaakeeRa etmeeReek Biz gələcək hərbi əməliyatları kütləvi informasiya vasitələri ilə müzakirə etmirik
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button beez nuva haRbee amaleeyaatlaRi kutlavee eenfoRmaaseeya vaaseetalaRee eela muzaakeeRa etmeeReek Biz nüvə hərbi əməliyatları kütləvi informasiya vasitələri ilə müzakirə etmirik
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button beez keemyaavee haRbee amaleeyaatlaRi kutlavee eenfoRmaaseeya vaaseetalaRee eela muzaakeeRa etmeeReek Biz kimyəvi hərbi əməliyatları kütləvi informasiya vasitələri ilə müzakirə etmirik
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button beez beeyolojee haRbee amaleeyaatlaRi kutlavee eenfoRmaaseeya vaaseetalaRee eela muzaakeeRa etmeeReek Biz bioloji hərbi əməliyatları kütləvi informasiya vasitələri ilə müzakirə etmirik
Play Button We do not have information on this subject. Play Button beezeem boo masala hakindaa maloomaatimiz yoKhdooR Bizim bu məsələ haqqında məlumatımız yoxdur
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button shaaheedlaReen aadlaaRi onlaaRin gohoomlaaRinaa KhabaR veReelmameeshdan gaabaKh chakeelmayajak Şəhidlərin adları onların qohumlarına xəbər verilməmişdən qabaq çəkilməyəcək
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page