Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button man Rasmee numaayanda deyeelam Mən rəsmi nümayəndə deyiləm
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button zah-mat olmaasaa eejteemaa-eeyeh masalalaRee eela mashgool olaan numaayandanee gœzlayeen Zəhmət olmasa ictimai məsələləri ilə məşqul olan nümayəndəni gözləyin
Play Button I can only tell you what I know. Play Button man seeza aanjaaKh beeldeeyeemee deya beelaRam Mən sizə ancaq bildiyimi deyə bilərəm
Play Button The situation is under control. Play Button vazeeyat nazaaRat aaltindaadiR Vəziyyət nəzarət altındadır
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button beez gaanoonoo baRpaa etmak uchun aleemeezdan galanee edeeReek Biz qanunu bərpa etmək üçün əlimizdən gələni edirik
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button beez aadaamlaaRin hayaatini goRoomaaKhdaan œtRu aleemeezdan galanee edeeReek Biz adamların həyatını qorumaqdan ötrü əlimizdən gələni edirik
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button beez aadaamlaaRin hayaatini Kheelaas etmak uchun aleemeezdan galanee edeeReek Biz adamların həyatını xilas etmək üçün əlimizdən gələni edirik
Play Button There was an incident. Play Button oRdaa haadeesa baash veRmeeshdee Orada hadisə baş vermişdi
Play Button The incident is under investigation. Play Button haadeesa eesteentaak aaltindaadiR Hadisə istintaq altındadır
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button beez boo masalaya jeed-dee yaanaashiRiKh Biz bu məsələyə ciddi yanaşırıq
Play Button People have been injured. Play Button aadaamlaaR yaaRaalaanmishdiR Adamlar yaralanmışdır
Play Button Civilians have been injured. Play Button vatandaashlaaR yaaRaalaanmishdiR Vətəndaşlar yaralanmışdır
Play Button Police have been injured. Play Button polees yaaRaalaanmishdiR Polis yaralanmışdır
Play Button Service members have been injured. Play Button Kheedmat uzvlaRee yaaRaalaanmishdiR Xidmət üzvləri yaralanmışdır
Play Button Service members have been killed. Play Button Kheedmat uzvlaRee œlduRulmushduR Xidmət üzvləri öldürülmüşdür
Play Button People have been killed. Play Button aadaamlaaR œlduRulmushduR Adamlar öldürülmüşdür
Play Button Civilians have been killed. Play Button vatandaashlaaR œlduRulmushduR Vətəndaşlar öldürülmüşdür
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button shaheedlaReen aadlaaRi onlaaRin gohoomlaaRinaa KhabaR veReelmameeshdan gaabaaKh chakeelmayajak Şəhidlərin adları onların qohumlarına xəbər verilməmişdən qabaq çəkilməyəcək
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button Rasmee numaayanda tezleekla booRdaa olaajaaKh Rəsmi nümayəndə tezliklə burada olacaq
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button laazim olaan aad-dim edeelajak Lazım olan addım ediləcək
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button beez haR beeR hugoog pozoontoosoo haakindaa olaan KhabaRa jeed-dee yaanaashiRiKh Biz hər bir hüquq pozuntusu xaqqında olan xəbərə ciddi yanaşırıq
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button beez haadeesa olaan Raayonoo mœh-kamlandeeRmee-sheek Biz hadisə olan rayonu möhkəmləndirmişik
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button uzR eestayeeRam aanjaaKh seez KhabaR galana gadaR gœzlamaleeseeneez Üzr istəyirəm ancaq siz xəbər gələnə gədər gözləməlisiniz
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page