Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button landeegaanan ___ geegaamet Landiganan ___ gigamit
Play Button Wind at ___. Play Button haangeen anaa aasaa ___ Hangin ana asa ___
Play Button Altimeter Play Button aalteemetRo Altimetro
Play Button Number ___ to follow. Play Button noomeRo ___ aang maasoonod Numero ___ ang mosunod
Play Button Report. Play Button ee-aasoy Iasoy
Play Button ___ miles Play Button ___ meelyaahey ___ milyahe
Play Button ___ kilometers Play Button ___ keelometRo ___ kilometro
Play Button Beacon Play Button baanwaag Banwag
Play Button Final (approach) Play Button kaatapoosaan (paadoo-ol) Katapusan (paduul)
Play Button Base Play Button toog-kaRaan Tugkaran
Play Button Headwind Play Button oolohaan saa haangeen Ulohan sa hangin
Play Button Tailwind Play Button eekog saa haangeen Ikog sa hangin
Play Button Crosswind Play Button paa-kuRos nga haangeen Pakrus nga hangin
Play Button Downwind Play Button paa-oobos nga haangeen Paubos nga hangin
Play Button Upwind Play Button pataa-aas nga haangeen Pataas nga hangin
Play Button Extended (fully) Play Button geepaadaako (saa toomaan) Gipadako (sa tuman)
Play Button Enter landing pattern. Play Button soolod saa laandig nga laaRaw Sulod sa landig nga laraw
Play Button Cleared to land. Play Button heenlo saa paaglaandig Hinlo sa paglandig
Play Button Landing gear down. Play Button paaglaandig nga engaansaahaanan naakaa-oobos Paglandig nga engansahanan naka-ubos
Play Button Turn on runway lights. Play Button eedaan-aag aang soogaa saa laandeegaanan Idan-ag ang suga sa landiganan
Play Button Is your navigation system working? Play Button nagaaleehok baa aang eemong seestema saa naabeegaasyon? Nagalihok ba ang imong sistema sa nabigasyon?
Play Button I see the airfield. Play Button naakeeta naako aang toogpaahaanan Nakita nako ang tugpahanan
Play Button I see the runway. Play Button naakeeta naako aang laandeegaanan Nakita nako ang landiganan
Play Button I've landed. Play Button naakalaandeeg naa aako Nakalandig na ako
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button naagaleehok baa aang eemong instRoomento saa seestemang paaglaandig (bee-o- aaR, takaan)? Nagalihok ba ang imong instrumento sa sistemang paglandig (VOR, TACAN)?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page