Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Taxiway Play Button kaaRaateyl Karatil
Play Button Taxi Play Button taaksee Taksi
Play Button Turn right. Play Button leeko saa too-o Liko sa tu’o
Play Button Turn left. Play Button leeko saa walaa Liko sa wa’la
Play Button To the hardstand. Play Button aad-to saa gaaheeng teendoogaan Adto sa gahing tindogan
Play Button Follow the "follow-me" truck. Play Button paagsoonod saa "soonod naako" nga tRaak Pagsunod sa "sunod nako" nga trak
Play Button Take runway ___. Play Button koohaa-aa aang laandeegaanan ___ Kuhaa ang landiganan ___
Play Button Hold short of runway. Play Button koopot haamoobo og laandeegaanan Kuput hamubo og landiganan
Play Button Is able, enter next taxiway. Play Button naakaaheemo, soolod saa soonod nga kaaRaateyl Nakahimo, sulod sa sunod nga karatil
Play Button Taxi to parking. Play Button taaksee paadoolong saa paaRadaahaan Taksi padulong sa paradahan
Play Button Marshallers will assist. Play Button maRshyal mootaabang Marshal motabang
Play Button Taxi into position and hold. Play Button taaksee saa puwesto oog paagpoogong Taksi sa pwesto og pagpugong
Play Button There is an obstacle in our way. Play Button aadoonaay baaldaa saa aamong aagee-aanan Adunay balda sa among agianan
Play Button Can you move that ___? Play Button maaheemo baa nga mobaalhin kaasaa ___? Mahimo ba nga mobalhin casa ___?
Play Button car? Play Button kotsey? Kotse?
Play Button truck? Play Button tRaak? Trak?
Play Button airplane? Play Button aayRoplaano? Ayroplano?
Play Button powercart? Play Button koosog nga kaaRo? Kusog nga karo?
Play Button We need minimum ___. Play Button naag-kinahaanglaan kaamee og peenakaa-oobos nga ___ Nagkinahanglan kami og pinakaubos nga ___
Play Button 50 feet taxiway Play Button singkwenta kaa tee-el nga kaaRaateyl 50 ka tiil nga karatil
Play Button 70 feet taxiway Play Button seetenta kaa tee-el nga kaaRaateyl 70 ka tiil nga karatil
Play Button Our wingspan is ___ meters. Play Button aang aamong doopaa saa paako ___ metRo Ang among dupa sa pako ___ metro
Play Button We need wingtip clearance. Play Button keenahaanglaan kaamee og leenaw saa toomoy saa paako Kinahanglan kami og linaw sa tumoy sa pako
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page