Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is the maximum weight the parking ramp can withstand? Play Button oonsaa maan aang keenaataas-aan nga maasoogaakod saa paaRadaahaan nga dolhoogaan? Unsa man ang kinatas-an nga masugakod sa paradahan nga dulhogan?
Play Button What is the total length of the runway? Play Button oonsaa maan aang teeboo-ok nga geelaay-on saa paalaandeegaan? Unsa man ang tibuok nga gilay-on sa palandigan?
Play Button What is the width of the runway? Play Button oonsaa maan aang geelaapdon saa paalaandeegaan? Unsa man ang gilapdon sa palandigan?
Play Button What is the maximum weight the runway can stand? Play Button oonsa maan aang keenaataas-aan nga boog-aat nga maasoogaakod saa paalaandeegaan? Unsa man ang kinatas-an nga bug-at nga masugakod sa palandigan?
Play Button What are the operational hours of your tower? Play Button oonsa maan aang oRaas saa tRaabaaho saa eenyong toRey? Unsa man ang oras sa trabaho sa inyong torre?
Play Button What fees are we liable for? Play Button peelaa maan aang baayad saa aamong pangaakohan? Pila man ang bayad sa among pangakohan?
Play Button How much do we owe? Play Button peelaa maan aang aamong ootaang? Pila man ang among utang?
Play Button Dollars Play Button dolyaaR Dolyar
Play Button I am ___. Play Button aako see ___ Ako si ___
Play Button the aircraft commander Play Button aang komaandeR saa salaakyaanaan saa haangeen Ang kumander sa salakyanan sa hangin
Play Button the flight engineer Play Button aang eenhenyeRo saa paagloopaad Ang inhenyero sa paglupad
Play Button the navigator Play Button aang maaglaalaawig Ang maglalawig
Play Button the copilot Play Button aang eekaadoohaang peeloto Ang ikaduhang piloto
Play Button the crew chief Play Button aang hepe saa tReepoolaantey Ang hepe sa tripulante
Play Button the flight surgeon Play Button aang dooktoR saa paagloopaad Ang doktor sa paglupad
Play Button the loadmaster Play Button aang poono-aan saa kaRgaa Ang punoan sa karga
Play Button the radio operator Play Button aang tigpaaleehok saa Raadiyo Ang tigpalihok sa radyo
Play Button This is the flight crew. Play Button maa-o keeney aang tReepoolaantey saa paagloopaad Mao kini ang tripulante sa paglupad
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page