Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Turn off your engine. Play Button eepaalong aang eemung maakeenaa Ipalong ang imong makina
Play Button Get out of the truck please. Play Button gaawaas saa eemung tRaak, paaleehug Gawas sa imong trak, palihug
Play Button Where are you coming from? Play Button dee-in kaa maan naageekaan? Diin ka man naggikan?
Play Button Where are you going to? Play Button aasaa kaa maan paadoolong? Asa ka man padulong?
Play Button What are you transporting? Play Button oonsaay eemung geedaalaa? Unsa'y imong gidala?
Play Button Please unlock the back door. Play Button paaleehug ee-aabRey aang pooltahaan saa leekod Palihug i-abre ang pultahan sa likod
Play Button We need to inspect the cargo. Play Button keenahaanglaan aamung sooseehon aang kaRgamento Kinahanglan among susihon ang kargamento
Play Button What is this? Play Button oonsaa maan kinee? Unsa man kini?
Play Button Where did you get this ammunition? Play Button dee-in maan neemo keenoohaa keening baalaa? Diin man nimo kinuha kining bala?
Play Button Who does this ammunition belong to? Play Button kinsaang saakop aang taag-eeyaahaan nee-ing baalaa? Kinsang sakup ang tag-iyahan niing bala?
Play Button We are going to detain you and confiscate your truck. Play Button paadoolung kaamee nga eepoogong kaa og imbaRgoohon aang eemung tRaak Padulong kami nga ipugong ka ug imbargohon ang imong trak
Play Button You will get your truck back if you tell us who you are taking this to. Play Button maakoohaa neemo paagbaalik aang tRaak kun mosooltee kaa kun kinsaa neemo eehaatod kinee Makuha nimo pagbalik ang trak kon mosulti ka kon kinsa nimo ihatud kini
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page