Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button aan ngaalaan saa baRiyo An ngalan sa baryo
Play Button The location of the village Play Button aang loogaaR saa baRiyo Ang lugar sa baryo
Play Button Is there road access for cars? Play Button aadoonaa baay daalaan nga kaa-aagee-aan saa kotsey? Aduna ba'y dalan nga kaagian sa kotse?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button aadoonaa baay daalaan nga kaa-aagee-aan saa poR-weel-dRaayv? Aduna ba'y dalan nga kaagian sa 4wd?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button aadoonaa baay daalaan nga kaa-aagee-aan saa tRaak? Aduna ba'y dalan nga kaagian sa trak?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button aang daalaan maa-aagee-aan baa saa tingtoognaw? Ang dalan maagian ba sa tingtugnaw?
Play Button What is the number of the current population? Play Button oonsaa maan aang noomeRo saa paag-eehaap saa manga moloopyo saa paag-kaakaRon? Unsa man ang numero sa pag-ihap sa mga molupyo sa pagkakaron?
Play Button How many children are there? Play Button peelaa aang manga baataa deenhaa? Pila ang mga bata dinha?
Play Button How many men are there? Play Button peelaa aang manga lalaakee deenhaa? Pila ang mga lalaki dinha?
Play Button How many women are there? Play Button peelaa aang manga babaaye deenhaa? Pila ang mga babaye dinha?
Play Button How many locals are there? Play Button peelaa aang manga lokaal deenhaa? Pila ang mga local dinha?
Play Button How many refugees are there? Play Button peelaa aang manga laalin deenhaa? Pila ang mga lalin dinha?
Play Button How many returnees are there? Play Button peelaa aang manga mingbaalik deenhaa? Pila ang mga mingbalik dinha?
Play Button Who is the community leader? Play Button kinsaa aang naamoono saa komooneedaad? Kinsa ang namuno sa komunidad?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button kinsaa aang Responsaabley saa pagbaahinbaahin saa pag-kaa-on? Kinsa ang responsible sa pagbahinbahin sa pagkaon?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button haa-in maan aang lokaal naa bodeyga? Hain man ang lokal na bodega?
Play Button Is there a storage facility? Play Button aadoonaa baay kagaameetaan saa teepeegaanaan? Aduna ba'y kagamitan sa tipiganan?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button aang baRiyo geegaamit baa paaRa saa eekaadoohaang pagbaahinbaahin? Ang baryo gigamit ba para sa ikaduhang pagbahinbahin?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button oonsaang baRiyo aang modaawat saa paangheenabaang geekaan nee-ining baRiyo? Unsang baryo ang modawat sa panghinabang gikan niining baryo?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button peelaa kaa baalaay aang nadaa-ot dinhing baRyoohaa? Pila ka balay ang nadaot dinhing baryoha?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button peelaa kaa baalaay nga waalaa paa maahoomaan dinhing baRyoohaa? Pila ka balay nga wala pa mahoman dinhing baryoha?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button aadoonaa baay baag-ung nadaa-ot saa goobaat saa manga gaambalaay sookad paa saa oonaang awaay? Aduna ba'y bag'ong nadaot sa gubat sa mga gambalay sukad pa sa unang away?
Play Button Is there a school in the village? Play Button aadoonaa baay iskweelahaan saa baRiyo? Aduna ba'y eskwelahan sa baryo?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button aadoonaa baay moskey / seembahaan saa baRiyo? Aduna ba'y mosque / simbahan sa baryo?
Play Button Is there a bakery? Play Button aadoonaa baay paanaadeRyaa? Aduna ba'y panaderya?
Play Button Is there a health facility? Play Button aadoonaa baay paanglaawaas nga kagaameetaan? Aduna ba'y panglawas nga kagamitan?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button aadoonaa baay kaakoohaa-aan ug paag-kaa-on nga aandaam saa baRiyo? Aduna ba'y kakuhaan og pagkaon nga andam sa baryo?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page