Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button dee-in maan kaamee maakaapaalit og kaRney? Diin man kami makapalit og karne?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button dee-in maan kaamee maakaapaalit og ootaan og pRootaas? Diin man kami makapalit og otan ug prutas?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button dee-in maan kaamee maakaapaalit og paan og loogaas? Diin man kami makapalit og pan ug lugas?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button dee-in maan kaamee maakaapaalit og pRodookto saa gaatasaanaan? Diin man kami makapalit og produkto sa gatasanan?
Play Button Where can we purchase water? Play Button dee-in maan kaamee maakaapaalit og toobig? Diin man kami makapalit og tubig?
Play Button We need to examine the herd. Play Button keenahaanglaan aamung sooseehun aang paanon Kinahanglan among susihon ang panon
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button keenahaanglaan aamung sooseehun aang manga haayup saa oomaahaan Kinahanglan among susihon ang mga hayup sa umahan
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button keenahaanglaan aamung sooseehun aang kasaaneehaan saa baalaay-eehawaanaan Kinahanglan among susihon ang kasanihan sa balay-ihawanan
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button keenahaanglaan aamung sooseehun aang kasaaneehaan saa paanaadeRyaa Kinahanglan among susihon ang kasanihan sa panaderya
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button keenahaanglaan aamung sooseehun aang plaantaa saa gaatasaan Kinahanglan among susihon ang planta sa gatasan
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button keenahaanglaan aamung sooseehun aang plaantaa saa poltRee Kinahanglan among susihon ang planta sa pultri
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button kaanoos-aa aang kaatapoosaang geebaakoonaa keening manga haayup? Kanus-a ang kataposang gibakuna kining mga hayup?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button keenahaanglaan baa neelaa ug baakoonaa? Kinahanglan ba nila og bakuna?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button kaamee maakahaataag ug baakoonaa Kami makahatag og bakuna
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button keening paag-kaa-on paan-os, paaleehug aayaw kaan-aa kinee Kining pagkaon pan-os, palihug ayaw kan-a kini
Play Button Are the crops infected with insects? Play Button aang manga taanom naa-inpektaaR baa saa maanaanaap? Ang mga tanum nainpektar ba sa mananap?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button aang manga haayup naa-inpektaaR baa saa paaRaaseeto? Ang mga hayup nainpektar ba sa parasito?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page