Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button kinsaa aang naamoono saa paag-aayo saa daalaan? Kinsa ang namuno sa pag-ayo sa dalan?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button aadoonaa kaa baay maapaa dinhing loogaaRa? Aduna ka ba'y mapa dinhing lugara?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button kaamee moohaataag og taabaang saa paag-heemo saa daalaan dinhing loogaaRa Kami mohatag ug tabang sa paghimo sa dalan dinhing lugara
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button maakahaataag kaa baa og maapaa saa daalaan dinhing loogaaRa? Makahatag ka ba ug mapa sa dalan dinhing lugara?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button aadoonaa kaa baay maakeenaRyaa paaRa saa paag-heemo saa daalaan? Aduna ka ba'y makinarya para sa paghimo sa dalan?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button aadoonaa kaa baay maakeenaRyaa paaRa saa paag-aayo saa daalaan? Aduna ka ba'y makinarya para sa pag-ayo sa dalan?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button keenahaanglaan magbaaRog kaamee og teepigaanaan naa loogaaR paaRa saa kagaameetaan mateRiyaales saa loogaaR Kinahanglan magbarog kami ug tipiganan na lugar para sa kagamitan materyales sa lugar
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button aadoonaa baay soobaay saa tRen dinhing loogaaRa? Aduna ba'y subay sa tren dinhing lugara?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button aadoonaa kaa baay paang-heenaabaang saa saakyanaan dinhing loogaaRa? Aduna ka ba'y panghinabang sa sakyanan dinhing lugara?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button aadoonaa baay beesaag oonsaa nga laandeegaanaan saa eRoplaano naa doo-ol? Aduna ba'y bisag unsa nga landiganan sa aeroplano na duol?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button aadoonaa baay laandeegaanaan paaRa saa gagmaay nga eRoplaano naa doo-ol? Aduna ba'y landiganan para sa gagmay nga aeroplano na duol?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button aadoonaa baay leenyaa saa toobo nee-ining loogaaRa? Aduna ba'y linya sa tubo niining lugara?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button aang leenyaa saa toobo geekooRaal baa dinhing loogaaRa? Ang linya sa tubo gikural ba dinhing lugara?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button boog-aat baa aang tRaapiko dinhing loogaaRa? Bug-at ba ang trapiko dinhing lugara?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button aang leenyaa saa saakyanaan o tRen mobeeyaahey baa saa laa-ing daapit? Ang linya sa sakyanan o tren mobiyahe ba sa laing dapit?
Play Button Are there taxis? Play Button aadoonaa baay manga taaksee? Aduna ba'y mga taksi?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button maag-nyebey baa keening dalaanaa saa paanaahon saa ting-toognaw? Mag-nyebe ba kining dalana sa panahon sa ting-tugnaw?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button peelaa kaa taawo aang tag-eeyaahaan og saakyanaan dee motoR dinhing loogaaRa? Pila ka tawo ang tag-iyahan ug sakyanan de motor dinhing lugara?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button aadoonaa baay kompaanyaa saa tRaak nga doo-ol? Aduna ba'y kompanya sa trak nga duol?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button aadoonaa kaa baay Raadyo saa paag-soong-ko saa manga taawo saa laa-ing loogaaR? Aduna ka ba'y radio sa pag-sungko sa mga tawo sa laing lugar?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button magaamit baa neemo keening dalaanaa saa paanaahon saa ting-toognaw? Magamit ba nimo kining dalana sa panahon sa ting-tugnaw?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page