Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button peelaa kaa Raadyo og telebisyon aadoonaa dinhing loogaaRa? Pila ka radio ug telebisyon aduna dinhing lugara?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button aadoonaa kaa baay istaasyon saa Raadyo dinhing loogaaRa? Aduna ka ba'y estasiyon sa radio dinhing lugara?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button aadoonaa kaa baay istaasyon saa telebisyon dinhing loogaaRa? Aduna ka ba'y estasiyon sa telebisyon dinhing lugara?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button aadoonaa kaa baay seestemaa saa paagpaaheebalo saa poobleeko? Aduna ka ba'y sistema sa pagpahibalo sa publiko?
Play Button Where do you post announcements? Play Button dee-in kaa maan naagpaaskin og paaheebaalo? Diin ka man nagpaskin og pahibalo?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button aadoonaa baay lokaal nga peReeyodiko naa doo-ol? Aduna ba'y lokal nga peryodiko na duol?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button aadoonaa baay teenoogyaanaan saa aahenseeya saa peReeyodiko naa doo-ol? Aduna ba'y tinugyanan sa ahensiya sa peryodiko na duol?
Play Button Is there an information center? Play Button aadoonaa baay sentRo saa kaasaayooRaan? Aduna ba'y sentro sa kasayuran?
Play Button Do you receive fliers? Play Button nakaadaawaat kaa baa og paapel saa paagpaaheebalo? Nakadawat ka ba og papel sa pagpahibalo?
Play Button Who distribute the fliers? Play Button kinsaa aang teeg-haataag saa paapel nga paaheebaalo? Kinsa ang tighatag sa papel nga pahibalo?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button dee-in kaa maan mopaalit og peReeyodiko? Diin ka man mopalit og peryodiko?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page