Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an Intra-Uterine Device (birth control device)? Play Button aadoona kaa baay maakeena saa paanganaak? Aduna ka bay makina sa paanganak?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button nalaabyan kaa baa saa eemong Reglaa saa deelee paa doogay? Nalabyan ka ba sa imong regla sa dili pa dugay?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button mogaamit kaa baa oog paamoogong saa paanganaak? Mogamit ka ba ug pamugong sa paanganak?
Play Button Are you pregnant? Play Button maabdos kaa baa? Mabdos ka ba?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button peelaa naa kaa boolan kaang maabdos? Pila na ka bulan kaang mabdos?
Play Button How many babies do you have? Play Button peela naay eemong anaak? Pila nay imong anak?
Play Button Have you been raped? Play Button geeloogos kaa baa? Gilugos ka ba?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button kinahaanglaan nga mahoonaahoonaa-on nga maa-eksaamen kaa naamo Kinahaanglan nga mahunahunaon nga ma-eksamen ka namo
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button kaamee magpaanaleepod saa eemong paag-kataawo saa aabot saa aamong ma-aabtaan Kami magpanalipod sa imong pagkatawo sa abot sa among maabtan
Play Button Does this hurt? Play Button kinee naa saakit? Kini na sakit?
Play Button Do not push yet. Play Button aayaw oosa eetoolod Ayaw usa itulud
Play Button Push now. Play Button eetoolod naa kaaRon Itulud na karon
Play Button Push now as hard as you can. Play Button eetoolod naa kaaRon kootob saa eemong maaheemo Itulud na karon kutob sa imong mahimo
Play Button The baby is here. Play Button aang baataa aanee-aa naa Aang bata ania na
Play Button It is a boy. Play Button lalaakey dee-aay Lalake diay
Play Button It is a girl. Play Button babaayey dee-aay Babaye diay
Play Button The baby looks healthy. Play Button aang baata himsog taan-aawon Aang bata himsog tan-awon
Play Button We will take good care of the baby. Play Button aamong aampeengan aang baataa Among ampingan aang bata
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page